Już po raz trzeci w dniach 29-30.05.br. w Polkowicach i Lubinie zostaną rozegrane kryteria kolarskie z cyklu “Criterium Cuprum Cup”. Na pierwszym kryterium w Polkowicach kolarze będą mieli do pokonania trasę długości 60 km (40 okrążeń po 1,5 km) a w Lubinie trasę 52 km (40 okrążeń po 1,3 km). Podczas każdego z kryteriów kolarze zdobywają punkty na “tłustych” okrążeniach a zwycięzcą zostanie kolarz który zgromadzi największą ilość punktów. Na zwycięzców czekaja nagrody o łącznej kwocie 6.000 Euro.

Poniżej regulamin i trasy kryteriów w Polkowicach i Lubinie.

R E G U L A M I N

Międzynarodowego  Wyścigu Kolarskiego
„Criterium  Cuprum Cup”
Memoriał Henryka i Marcina Woźniaków
Polkowice – Lubin – 29.05 – 30.05.2009r

1. ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest:
Miejski Klub Sportowy Orzeł Polkowice
59-100 Polkowice, Dąbrowskiego 1a
tel. 0-76 724 94 00
fax 0-76 724 94 02
e-mail: klub@ccckol.polkowice.pl
Osoby odpowiedzialne za całość przeprowadzenia wyścigu :
Bogdan Rzepka   –  tel. 601593964    ggp@grody.com.pl ;  contact@grody.com.pl
Krzysztof Korsak –  tel. 509013496
Paweł Czopek       – tel. 608436153
Kryteria odbędą się na trasie okrężnej w centrum miasta Polkowic w dniu 29 Maja 2009r. oraz 30 Maja 2009r. w centrum Lubina.

2. KLASA WYŚCIGU
Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol i DZKol i zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

3. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodnicy  kategorii: Elita i U-23, zgłoszenia nadsyłać należy na adres organizatora w terminie do: 22 Maja 2009r.

4. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu będzie czynne w dniu startu – 29 maja 2009r. od godziny 1000 w Aqua Hotelu  59 – 100 Polkowice, ul. Młyńska 3
Przedstawiciele ekip muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godzinach od 1000 do 1400.
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 29 maja 2009r. o godzinie 1430 w Biurze Wyścigu.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Wyścig odbędzie się w konkurencji indywidualnej i będzie rozegrany jako kryterium uliczne na pętli 1500 m w centrum Polkowic oraz pętli 1300m w centrum Lubina przy zamkniętym ruchu drogowym.
Zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik , który przejedzie:
–    największą ilość okrążeń
–    zdobędzie największą ilość punktów
–    w przypadku remisu w ilości okrążeń  i ilości zdobytych punktów decyduje ilość zwycięstw na lotnych finiszach
–    jeżeli dalej utrzymuje się remis decyduje miejsce na mecie
O wycofaniu z wyścigu zdublowanego zawodnika decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
Zawodnik po defekcie uznanym przez Komisję Sędziowską ma prawo do jednego okrążenia wolnego, w przypadku kraksy, dwu okrążeń wolnych.

6. DYSTANS

a). dystans kryterium:   polkowickiego   40 x 1,5 km  = 60,0 km
– punktacja : co  5 okrążenie   5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe :   1  pkt

b). dystans kryterium lubińskiego: 40 x 1, 3 km = 52 km
– punktacja : co  5 okrążenie   5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe :  1 pkt

7. POMOC TECHNICZNA
W wyścigu na trasę nie będą wpuszczone żadne pojazdy pomocy technicznej. Pomoc techniczna będzie prowadzona w wyznaczonych punktach stacjonarnych obsługiwanych przez poszczególne kluby biorące udział w zawodach.

8. NAGRODY

b.) kryterium w Polkowicach
– za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 25 Euro *
– suma punktów do zdobycia  120 * 25 EU = 3 000 Euro *

a.) kryterium w Lubinie
– za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 25 Euro*
– suma punktów do zdobycia  120 * 25 EU = 3 000 Euro *

9. DEKORACJA
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca na mecie każdego kryterium oraz zwycięzca klasyfikacji końcowej.

10. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

11. ZASADY ZABEZPIECZENIA
Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym zamkniętym.

12. PROGRAM MINUTOWY
a.) kryterium w Polkowicach
– godz.1400 do 1700 – przyjmowanie zawodników do zawodów w Biurze Wyścigu .
– godz.1700                       – odprawa techniczna w Biurze Wyścigu.
– godz.1730 do 1800  – prezentacja ekip
– godz.1800              – start do kryterium Elita
– godz.1920             – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

b.) kryterium w Lubinie
– godz.1700             – zbiórka zawodników.
– godz.1800 do 1830 – prezentacja ekip
– godz.1830             – start do kryterium ELITA
– godz.1950             – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

13. TRASA WYŚCIGU

TRASA KRYTERIUM POLKOWICKIEGO ; start i meta ul. Młyńska, J. Chełmońskiego,  Głogowska , Targowa, Browarna . Dąbrowskiego, , Młyńska   – koniec okrążenia.

TRASA KRYTERIUM LUBIŃSKIEGO ; start i meta Al. W.Sikorskiego, ul. Sybiraków – nawrót,  ul. Odrodzenia – nawrót, Al. W.Sikorskiego – koniec okrążenia.

14. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Komisarza wyścigu mianuje PZKol a Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol

15. POMOC MEDYCZNA

Stacjonarna w rejonie linii startu i mety. Najbliższy Szpital Lubin ul. Bema tel. 076 846 14  00

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1.    Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:
a.    zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem Wyścigu,
b.    ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu wyścigów oraz zaleceń Organizatora Wyścigu i Komisji Sędziowskiej,
c.    uczestnicy wyścigu kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
d.    organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu uczestników na Wyścig i z Wyścigu,
e.    każdy uczestnik bierze udział w Wyścigu na własną odpowiedzialność.
f.    organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie Wyścigu.
g.    nieznajomość regulaminu jego nieprzestrzeganie nie będzie uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
16.2.    W sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym   regulaminie  decyduje  Sędzia  Główny w porozumieniu z organizatorem.
16.3.    Organizator zapewnia zaproszonym ekipom  zakwaterowanie i wyżywienie od 29.05.2009 (obiadokolacja) do obiadu 30.05.2009r

Organizator:
Miejski Klub Sportowy Orzeł Polkowice
59-100 Polkowice, Dąbrowskiego 1a
tel. 0-76 724 94 00
fax 0-76 724 94 02
e-mail: klub@ccckol.polkowice.pl

Niniejszy regulamin zatwierdzony został  przez Zarząd DZKol Wrocław oraz PZKol.

* Dla zawodników polskich będzie stosowany przelicznik z dnia wyścigu tj. 29.05.2009r.

Źródło: www.ccckol.polkowice.pl