W dniach 28-30.05.2010 r. zostanie rozegrany międzynarodowy wyścig kolarski „Criterium Cuprum Cup” – Memoriał Henryka i Marcina Woźniaków. Wyścig składa się z trzech kryteriów ulicznych które zostaną rozegrane w Lubinie, Szprotawie i Polkowicach.

REGULAMIN

Międzynarodowego  Wyścigu Kolarskiego „Criterium  Cuprum Cup”
Memoriał Henryka i Marcina Woźniaków
oraz „Gród Chrobrego – Szprotawa”

Lubin -28.05.2010r.,  Szprotawa – 29.05.2010r.,  Polkowice –  30.05.2010r

1. ORGANIZATOR

Organizatorami wyścigu są:

Miejski Klub Sportowy Polkowice, 59-100 Polkowice, Dąbrowskiego 1a                   Grupa Grody Piastowskie  GGP, 67-200 Głogów, ul. Rudnowska 76
tel. 76 724 94 00          tel. 601 59 39 64
fax 76 724 94 02          fax. 76 845 52 05
e-mail: klub@ccckol.polkowice.pl, e-mail: contact@grody.com.pl

Osoby odpowiedzialne za całość przeprowadzenia wyścigu :

Bogdan Rzepka –  tel. 601593964    ggp@grody.com.pl ;  contact@grody.com.pl                                                                                                                                                         

Krzysztof Korsak –  tel. 509013496

Paweł Czopek – tel. 608436153

Kryteria odbędą się na trasie okrężnej w centrum  Lubina w dniu 28 Maja 2010r. ,  29 Maja 2010 w Szprotawie –Rynek oraz  30 Maja 2010r. w centrum Polkowic

2. KLASA WYŚCIGU

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez PZKol i DZKol i zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

3. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy  kategorii: Elita i U-23, zgłoszenia nadsyłać należy na adres organizatora w terminie do: 25 Maja 2010r.

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu startu – 28 maja 2010r. od godziny 10.00 w  Cuprum  Arenie  Lubin, ul. Sikorskiego
Przedstawiciele ekip muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godzinach od 10.00 do 16.00.
Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 28 maja 2010r. o godzinie 17.00 w Biurze Wyścigu.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

Wyścig odbędzie się w konkurencji indywidualnej i będzie rozegrany jako kryterium uliczne na  rundzie 1300 m w centrum Lubina, rundzie  1800 m w centrum Szprotawy  oraz na rundzie 2500 m w centrum Polkowic przy zamkniętym ruchu drogowym.
Zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik , który przejedzie:
– największą ilość okrążeń,
– zdobędzie największą ilość punktów,
– w przypadku remisu w ilości okrążeń  i ilości zdobytych punktów decyduje ilość zwycięstw na lotnych finiszach,
– jeżeli dalej utrzymuje się remis decyduje miejsce na mecie,

O wycofaniu z wyścigu zdublowanego zawodnika decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
Zawodnik po defekcie uznanym przez Komisję Sędziowską ma prawo do jednego okrążenia wolnego, w przypadku kraksy, dwu okrążeń wolnych.

6. DYSTANS

a). dystans kryterium lubińskiego: 40 x 1, 3 km = 52 km
– punktacja : co  5 okrążenie   5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe :  1 pkt

b). dystans kryterium w Szprotawie  : 30 x 1, 8 km = 54 km
– punktacja : co  5 okrążenie   5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe :  1 pkt

c). dystans kryterium:   polkowickiego   25 x 2,5 km  = 62,5 km
– punktacja : co  5 okrążenie   5, 3, 2, 1 pkt ; pozostałe :   1  pkt

7. POMOC TECHNICZNA

W wyścigu na trasę nie będą wpuszczone żadne pojazdy pomocy technicznej. Pomoc techniczna będzie prowadzona w wyznaczonych punktach stacjonarnych obsługiwanych przez poszczególne kluby biorące udział w zawodach.

8. NAGRODY

a.) kryterium w Lubinie
– za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 25 Euro*
– suma punktów do zdobycia  120 * 25 EU = 3 000 Euro *

b.) kryterium w Szprotawie
– za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 25 Euro*
– suma punktów do zdobycia  90 * 25 EU = 2 240 Euro *

c.) kryterium w Polkowicach
– za każdy zdobyty punkt zawodnik otrzymuje 40 Euro *
– suma punktów do zdobycia    75 * 40 EU = 3 000 Euro *

9. DEKORACJA

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca na mecie każdego kryterium oraz zwycięzca klasyfikacji końcowej.

10. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

11. ZASADY ZABEZPIECZENIA

Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym zamkniętym.

12. PROGRAM MINUTOWY

a.) kryterium w Lubinie

– godz. 14.00 do 17.00  – przyjmowanie zawodników do zawodów w Biurze Wyścigu
– godz. 17.00               – odprawa techniczna w Biurze Wyścigu.
– godz. 18.00 do 18.30  – prezentacja ekip
– godz. 18.30                 – start do kryterium ELITA

– godz. 19.50                 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

b.) kryterium w Szprotawie

– godz. 17.30                   – zbiórka zawodników.
– godz. 18.00 do 18.30      – prezentacja ekip
– godz. 18.30                   – start do kryterium ELITA
– godz. 19.50                   – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.

c.) kryterium w Polkowicach

– godz. 13.00               – zbiórka zawodników Polkowice ul. Kard. Kominka.
– godz. 13.30 do 14.00  – prezentacja ekip
– godz. 14.00               – start do kryterium Elita
– godz. 15.30               – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród.


Lubin

Szprotawa

Polkowice
Źródło: CCC Polsat
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments