mastersW sobotę, 30 maja w Gminie Konopiska odbędą się ogólnopolskie zawody kolarskie – Mistrzostwa Polski „MASTERS” w Indywidualnej Jeździe na Czas.

.Regulamin

Mistrzostwa Polski „MASTERS” w Indywidualnej Jeździe na Czas

  1. CEL

– Wyłonienie najlepszego zawodnika w indywidualnej jeździe na czas w poszczególnych kategoriach wiekowych.

– Popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Konopiska.

2. Organizatorzy

– AL.-REM-SPORT Częstochowa

– Wójt Gminy Konopiska

– Starostwo Powiatowe w Częstochowie

– KS SCOUT Częstochowa

3. Termin i miejsce

– Mistrzostwa Polski „MASTERS” w Indywidualnej Jeździe na Czas rozegrane zostaną na terenie Gminy Konopiska /k. Częstochowy/ w dniu 30.05.2009 r. (sobota) godzinach 10.30 – 14.30 na trasie Konopiska-START-META /ul. Sportowa 7 przy Gimnazjum/-Korzonek-Boronów /półmetek/-Korzonek-Konopiska – dystans 20 km.

– Biuro zawodów mieścić się będzie w Urzędzie Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 w Konopiskach – czynne od godz. 8.00.

– Odprawa techniczna w biurze zawodów o godzinie 10.00.

4. Uczestnictwo i zasady rozgrywania zawodów

– W mistrzostwach uczestniczyć mogą zawodnicy w kategoriach wiekowych od I do V, posiadający ważną licencję na 2009 rok oraz rower zgodnie z przepisami sportowymi.

– Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. twardych.

– Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu mistrzostw w biurze zawodów.

– Losowanie kolejności startów o godzinie 9.45 – zgłoszeni po tej godzinie startować będą jako pierwsi.

5. Rodzaj imprezy

– Mistrzostwa rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZKol. Dla wyścigów indywidualnych jazdy na czas.

– Zawodnicy startować będą co 1 minutę według wylosowanej kolejności w grupach od I do V.

– Wyścig zostanie rozegrany przy zamkniętym ruchu kołowym,

– Za przekroczenie osi jezdni – dyskwalifikacja z wyścigu.

6 Zasady finansowania

– Koszty organizacyjne mistrzostw i nagród pokrywa organizator.

– Koszty związane z udziałem w mistrzostwach pokrywają uczestnicy.

– Startowe pobierane będzie zgodnie z kalendarzem MASTER na 2009 rok.

7. Nagrody

– Za 1. miejsce tytuł MISTRZA POLSKI – zawodnik otrzymuje koszulkę PZKol.

– Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują medale.

– Za miejsca 1-6 zawodnicy otrzymują dyplomy.

8. Postanowienia końcowe

– Sędzią Głównym Mistrzostw Polski będzie Bogdan Loedl.

– Pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy organizator.

– Zawodnicy obowiązkowo powinni być ubezpieczeni od NW i OC we własnym zakresie wg. wytycznych PZKol.

– Za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie imprezy organizator nie odpowiada.

– Wszyscy zgłoszeni zawodnicy obowiązkowo biorą udział w ceremonii otwarcia Mistrzostwa Polski.

-Zabrania się przeprowadzania rozgrzewki na trasie wyścigu podczas jego trwania pod groźbą dyskwalifikacji.

– We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu.

– Adresy szpitali będą podane na odprawie w dniu mistrzostw.

Odpowiedzialni za organizację mistrzostw.

Adam Stefański – AL.-REM-SPORT Częstochowa, ul. Okulickiego 19/23, tel. 508 120 446. Zygmunt Różański – tel. 510 258 700.

PROGRAM

8.00 – 9.45 – weryfikacja zgłoszonych zawodników

9.45 – 10.00 – losowanie kolejności startu

10.05 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski

10.45 – start pierwszego zawodnika pierwszej kategorii wiekowej

13.30 – zakończenie wyścigu

14.30 – ogłoszenie wyników – dekoracja medalistów – uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski.

Istnieje możliwośc taniego zakwaterowania na Ośrodku Harcerskim “Pająk”

Foto:www.picasaweb.google.pl/zibi.gogolin