Zmęczenie jest pozytywnym efektem trenowania, gdyż jest ono warunkiem pojawiania się zmian adaptacyjnych. Tym samym jest ono niezbędne do tego, żeby poprawiać moc podczas jazdy w wyścigu kolarskim. Z tego powodu treningi kolarskie powinny być długie, częste i intensywne.

Jednak jeśli pomiędzy kolejnymi treningami stosowane są krótkie przerwy wypoczynkowe, to efekty zmęczeniowe zaczynają się sumować. Gdy taka sytuacja utrzymuje się długo (przez wiele dni), to zmiany adaptacyjne mogą nie wystąpić i w sezonie startowym możecie nie zaobserwować oczekiwanych efektów procesu treningowego. W związku z powyższym warto jest śledzić własną zdolność do wykonywania treningów (gotowość treningową). Jeśli gotowość treningowa jest długotrwale obniżona, wówczas należy odpocząć lub zmniejszyć obciążenia w dłuższym czasie.

Sprawdzone sposoby oceny gotowości treningowej

Wśród sposobów oceny gotowości treningowej możemy wyróżnić:

· Ocenę mocy w wysiłkach maksymalnych i submaksymalnych

· Ocenę częstości skurczów serca podczas wysiłku submaksymalnego

· Ocenę restytucji częstości skurczów serca

· Ocenę zatokowej zmienności rytmu pracy serca

· Analizy biochemiczne

· Analiza jakości snu

· Analiza subiektywnej ciężkości wysiłku

„Zmęczony” trening kolarski = gorsze wyniki

Jeśli sporadycznie zdarzy Wam się wykonać trening przy obniżonej gotowości treningowej, to nie zahamujecie przez to zmian przystosowawczych do udziału w zawodach kolarskich. Jeśli jednak regularnie zdarza Wam się trenować w stanie obniżonej gotowości treningowej, to efekty Waszej pracy mogą nie być satysfakcjonujące. Z tego powodu warto zapoznać się ze sposobami oceny gotowości treningowej i regularnie stosować wybrane sposoby we własnej praktyce treningowej.

Powtarzalność – klucz do prawidłowo przeprowadzonych pomiarów gotowości treningowej

Ważne, aby metoda, którą będziecie stosować była zawsze taka sama. Ważne też, aby pomiary, które będziecie wykonywali zawsze przebiegały w ten sam sposób (w tej samej pozycji, w takim samym stanie, w takich samych okolicznościach). Tylko powtarzalność pomiarów pozwoli uzyskać Wam rzetelne dane i wartościowe informacje o gotowości treningowej. Wówczas, gdy zauważycie kilkudniowe obniżenie gotowości treningowej, postarajcie się trenować mniej i przeznaczyć więcej czasu na wypoczynek.

Zapraszamy do obejrzenia całego odcinka na ten temat na kanale AiTrainer na YouTube!

Spis treści:

0:40 – 4:25 – zmiany zdolności treningowych w procesie trenowania

4:25 – 8:10 – metody oceny gotowości treningowej w oparciu o pomiar mocy

6:45 – 14:40 – metody oceny gotowości treningowej w oparciu o pomiar częstości skurczów serca

14:40 – 15:40 – analiza jakości snu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments