CopernicusKolarze Akademii Michała Kwiatkowskiego Copernicus w pocie czoła przygotowują się do nadchodzącego sezonu.

Obecnie grupa Młodzików (33 zawodników) przebywa na zgrupowaniu w Lidzbarku na Pojezierzu Brodnickim, a Juniorzy Młodsi i Juniorzy (29 zawodników) w Ostrzycach na Kaszubach .

Przypomnijmy, że Akademia liczy ponad 100 zawodników i zawodniczek. Od początku roku wszystkie kategorie wiekowe, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, trenują w okolicach Torunia głównie na rowerach górskich oraz w pomieszczeniach wykorzystując rolki i trenażery. Trening rowerowy uzupełniają dodatkowe formy ćwiczeń, które w tym okresie są stosowane tj.: marszobiegi, gry zespołowe, ćwiczenia “core stability” oraz “TRX”, siłownia itp.

Na początku lutego odbył się, już drugi w tym sezonie przygotowawczym, sprawdzian dla kolarzy Akademii, który miał na celu przydzielenie do odpowiedniej grupy treningowej: A, B lub C. Najwięcej przywilejów mają zawodnicy kadry A, którym Akademia zapewnia rower szosowy wyższej klasy marki Trek, pełen komplet strojów sportowych, pokrywa koszty wyjazdów na zawody, oraz w większości pokrywa koszty obozów sportowych w kraju i za granicą. W kadrze A, w każdej kategorii wiekowej jest standardowo ośmiu zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie sprawdzianów oraz zawodów w trakcie sezonu.

Szczegółowe zasady dotyczące kryteriów przynależności do grup treningowych określa kodeks Akademii.

W tym okresie sezonu obozy służą głównie budowaniu “bazy” oraz w przypadku kategorii Młodzik, ogólnemu rozwojowi sportowemu zawodników. Juniorzy Młodsi i Juniorzy wykonują już ćwiczenia pod kątem określonych cech wydolnościowych i są na bieżąco monitorowani.

Od wtorku firma 4Sport LAB, która jest partnerem Akademii Michała Kwiatkowskiego w zakresie przeprowadzania badań wydolnościowych oraz konsultacji i monitoringu kondycji kolarzy, przeprowadzi sesję testów dla młodych zawodników z Torunia. Będą to badania w terenie, w 10-osobowych grupach, przy różnych intensywnościach treningu. W późniejszych okresach sezonu testy z firmą 4Sport LAB będą przeprowadzane regularnie raz na dwa, trzy miesiące. Kolejny sprawdzian odbędzie się w okolicach 15 marca, przed wyjazdem juniorów młodszych oraz juniorów na zgrupowanie do Chorwacji.

Wcześniej, pod koniec stycznia, kadra Akademii z prezesem Michałem Jackowiakiem na czele, wybrała się do hiszpańskiego Calpe, gdzie odbyły się kilkudniowe konsultacje z współzałożycielem i patronem Copernicus, mistrzem świata – Michałem Kwiatkowskim.

Jeśli jesteśmy przy Michale, to mistrz świata ufundował części swoich podopiecznych 40 szt. najwyższej klasy urządzeń rowerowych Garmin’a i dwa trenażery Cyclus2. Wszystkie te urządzenia są oczywiście wykorzystywane podczas treningów oraz obozów.

W ramach przygotowań do sezonu, bezpośrednio po obozach w Polsce (a przed Chorwacją),  firma Veloart zajmie się ustawianiem pozycji, bloków w butach, wkładek i obejmie opieką fizjoterapeutyczną młodych zawodników Copernicusa. Ale o szczegółach poinformujemy w kolejnym meldunku dotyczącym Akademii.