fot. Andrzej Romański / Uniwersytet Mikołaja Kopernika

2 czerwca odbyło się podpisanie umowy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Copernicus – Akademią Kolarską Michała Kwiatkowskiego. Wydarzenie miało miejsce w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz promocji kolarstwa szosowego i MTB wśród społeczności akademickiej UMK. Chodzi o stworzenie możliwości edukacyjnego rozwoju kolarek i kolarzy startujących w barwach Uczniowskiego Klubu Sportowego Copernicus w ramach sportu kwalifikowanego. Najlepsi zawodnicy będą mogli studiować na UMK w trybie indywidualnym.

Wymiernymi efektami porozumienia będą m.in.: prowadzenie sekcji kolarskiej przy AZS UMK; organizacja imprez sportowych, które posiadałby klasyfikację akademicką prowadzoną przez AZS; współpraca w tworzeniu zaplecza laboratoryjnego dla sportów wytrzymałościowych; wykorzystanie zaplecza eksperckiego i trenerskiego UKS Copernicus dla rozwoju sportów wytrzymałościowych na Uniwersytecie.

Do podpisania umowy doszło w piątek 2 czerwca. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:45 przed budynkiem UCS UMK przy ul. św. Józefa 17 w Toruniu. W tej części wzięli udział zawodnicy UKS Copernicus. O godz. 11:00 w sali konferencyjnej UCS UMK (na parterze) nastąpiło podpisanie porozumienia.

UMK reprezentowali: prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz pełnomocnik Rektora UMK ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych dr hab. Dominik Antonowicz, UKS Copernicus – Michał Jackowiak, prezes Zarządu Klubu oraz trener koordynator Marcin Mientki, olimpijczyk z Sydney 2000 r.

informacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – www.umk.pl