Już za dwa dni będziemy wiedzieć wszystko. W piątek dojdzie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego, którzy, najprawdopodobniej, wybiorą nowego prezesa związku.

Ostatnie miesiące nie były dla Polskiego Związku Kolarskiego, a w szczególności prezesa Dariusza Banaszka, łatwe i przyjemne. Szereg problemów i afer bardzo mocno rozchwiał sytuację, czego wynikiem jest piątkowy zjazd delegatów. Na nim powinny zapaść wiążące decyzje dotyczące dalszego działania PZKol.

Od kilku tygodni, piątkowe wydarzenie reklamuje się jako wybory na najważniejsze ze stanowisk. Aby jednak do niego doszło, Dariusz Banaszek musi złożyć dymisję, co może nie być takie oczywiste. Jednocześnie należy pamiętać, iż “drugą szansą” dla przeciwników prezesa będzie wotum nieufności.

W przypadku odejścia lub odwołania Banaszka, w walce o fotel zostanie dwójka Sebastian Rubin i Artur Szarycz. Choć obaj są od lat związani z kolarstwem, ich nazwiska nie wywołują takich emocji jak w przypadku poprzedników. Wydaje się, że zdecydowanie popularniejszy w kręgach decyzyjnych jest Rubin, który jest obecnym sekretarzem Komisji Rewizyjnej PZKol oraz przewodniczącym Komisji Masters. Szarycz jest za to prezesem Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego, który do tej pory nie miał “przyjemności” być w strukturach Związku, co może znacznie zwiększyć jego szanse.

Wszystko wskazuje na to, że obaj nowi kandydaci mają na prowadzenie związku pewien pomysł. Wbrew pozorom, oprócz tego istotne może być także zdanie “naczelnych sponsorów polskiego kolarstwa”, którzy odegrali już ważną rolę kilka tygodni temu.

O wszystkim dowiemy się jednak już w piątek. Podobnie jak rok temu, ze zjazdu przeprowadzimy tekstową relację na żywo, zapraszamy od 12:00.

Proponowany porządek piątkowych obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybory Komisji:
a) Mandatowej
b) Uchwał i Wniosków
c) Wyborczej
d) Skrutacyjnej
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Związku w 2017.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa zarządu,
10. Wybory Prezesa Zarządu PZKOL
a) przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów zgłoszonych na funkcję Prezesa Zarządu PZKOL
b) podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Prezesa Zarządu (głosowanie tajne lub jawne)
c) wystąpienia kandydatów
d) wybory Prezesa Zarządu PZKOL (głosowanie)
e) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu PZKOL.
11. Sprawozdania członków zarządu z działalności 2017 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami członków zarządu.
13. Odwołanie członków Zarządu.
14. Wybory członków Zarządu
a) podjęcie uchwał w sprawie trybu wyborów (głosowanie tajne lub jawne) oraz liczebności Zarządu
b) zgłoszenia kandydatów do Zarządu
c) wybory członków Zarządu
d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteki na nieruchomości położonej w Pruszkowie (tor kolarski) na zabezpieczenie kredytu lub pożyczki lub emisji obligacji w zaciągniętych (wyemitowanych) w celu spłaty zadłużenia wobec Mostostal-Puławy S.A.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
17. Zakończenie obrad