Akademia Copernicus Michała Kwiatkowskiego bierze udział w projekcie, którego nie było dotychczas w naszym kraju. Młodzi zawodnicy, po szkole średniej, będą mogli kontynuować naukę w wyższej szkole na kierunku wychowanie fizyczne o specjalności kolarstwo szosowe.

W Akademii jest kilka ważnych obszarów działania, które w jej działalności są priorytetowe. Jednym z takich obszarów, na które w Copernicusie kładzie się nacisk, to umożliwienie zawodnikom zdobycia odpowiedniego wykształcenia, mimo prowadzenia intensywnego życia sportowego. Takim rozwiązaniem jest m.in. współdziałanie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Toruniu.

Nowy projekt, w który zaangażowała się Akademia Copernicus to współtworzenie wraz z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej z Pruszkowa, w jej zamiejscowym wydziale w podtoruńskim Lubiczu, studiów licencjackich o kierunku wychowanie fizyczne.

Dotychczasowe kształcenie zawodników kończy się na liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Stąd udział Akademii w projekcie pozwalającym na zachowanie ciągłości nauki, umożliwiającym zdobycie przez uprawiających kolarstwo zawodniczek i zawodników wyższego wykształcenia i to o kierunku zgodnym z uprawianą przez nich dziedziną sportu. Stąd nazwa projektu: „Od Żaka do Studenta”.

Studiowanie kierunku wychowania fizycznego będzie w sposób szczególny uwzględniało szkolenie w zakresie kolarstwa szosowego. Zajęcia prowadzone będą przy udziale kadry szkoleniowej Akademii. Studenci będą mogli odbyć kursy instruktorskie i trenerskie. W programie zajęć znalazły się takie tematy jak: bikefitting, badania wydolnościowe, fizjoterapia, mechanika rowerowa i wiele innych związanych z kolarstwem. Zawodnicy oraz trenerzy mogą mieć indywidualny tok studiów.

Na wszystkich chętnych czeka Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSKFiT w Zespole Szkół nr 1 w 87-162 Lubiczu Górnym przy ul. Piaskowej 23.

Więcej szczegółów > tutaj

WSKFIT - Od żaka do studenta