Tour de PologneChorwacja jest zainteresowana współorganizacją jednego z etapów Tour de Pologne w 2016 roku. W Zagrzebiu odbyło się spotkanie w tej sprawie.

Tour de Pologne cieszy się coraz większym prestiżem i popularnością w Europie. Coraz więcej państw chce współorganizować etap naszego narodowego wyścigu. Tour wyjeżdżał poza granice Polski już kilka razy. Przy okazji etapów z metą w Cieszynie były krótkie wizyty w Czechach. Przed rokiem jubileuszowy 70. Tour de Pologne rozpoczął się od dwóch etapów we włoskich Dolomitach i był rozgrywany pod hasłem „z ziemi włoskiej do Polski”. W tym roku nasz wyścig gościła Słowacja, a etap z metą w Strbskim Plesie cieszył się ogromną popularnością.

Teraz chęć współorganizowania jednego z etapów wyścigu wyraziła między innymi Chorwacja.  W związku z tym w ostatnich dniach Czesław Lang, Dyrektor Generalny Lang Team spotkał się w Zagrzebiu z I Wiceburmistrz stolicy Chorwacji Sandrą Svaljek. W spotkaniu uczestniczyli także Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy Chorwacji w Krakowie oraz Poseł Tomasz Głogowski, Przewodniczący Polsko-Chorwackiego Zespołu Parlamentarnego.

Podczas spotkania rozmawiano o możliwości współorganizowania przez Chorwację jednego z etapów Tour de Pologne w 2016 roku, w Zagrzebiu i w Opatii – mieście silnie związanym z Polską, odwiedzanym niegdyś przez Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego czy Stefana Żeromskiego. W 2016 roku Chorwacja będzie obchodzić 25-lecie swojej niepodległości i współorganizacja etapu Tour de Pologne miałaby podkreślać to wydarzenie. Obecnie trwają prace i rozmowy w tej sprawie.

Źródło: Lang Team