Regulamin Wyścigu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny „Gonitwa wokół Zamku w Chęcinach”
REGULAMIN

Wyścigu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chęciny
Gonitwa wokół Zamku w Chęcinach” – 10.05.2009r.
II EDYCJA „Pucharu Gór Świętokrzyskich”

1.Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Chęciny, Kieleckie Towarzystwo Cyklistów,
oraz współorganizatorzy: Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach, PROM – ART.- Leszek Janiszewski.

2.Cel imprezy:
– Popularyzacja i promocja Regionu Świętokrzyskiego oraz Miasta i Gminy Chęciny.
– Sprawdzenie aktualnej formy zawodników tak w kategoriach Masters jak i młodzieży.
– Popularyzacja sportu kolarskiego wśród młodzieży.

3.Termin i miejsce zawodów.
Zawody rozegrane zostaną w Chęcinach w dniu 10.05.2009r. Zapisy w dniu imprezy w Biurze zawodów – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Długa 21 – w godz 8.00 – 10.00.

4.Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy Masters, junior, junior młodszy, młodzicy oraz zawodnicy do 29 roku życia którzy nie podpisali kontraktów z grupami zawodowymi i sportowymi. Posiadający aktualne licencje, badania lekarskie, pełny twardy kask, sprawny technicznie rower oraz uiszczone startowe wg Kalendarza Masters (przepisy pkt6)

5.Zasady finansowania:
Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne wyścigu Organizatorzy. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

6.Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Kategoria I rocznik 1979-1970
Kategoria II rocznik 1969-1960
Kategoria III rocznik 1959-1950
Kategoria IV rocznik 1949-1940
Kategoria V rocznik 1939 i starsi
Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol.
i przepisami ruchu drogowego na trasie okrężnej: start Chęciny koło Urzędu- ul. Jędrzejowska – Korzecko – obwodnica Chęcin – ul. Partyzantów -Dolny Rynek – ul. Staszica – meta pl. 2 Czerwca
Długość rundy – 10,8 km .
PROGRAM MINUTOWY:
godz.11.00 – start Kat. III – 5 rund – dystans 54,0 km.
godz.11.05 – start Kat. IV – 4 rundy – dystans 43,2 km.
godz.11.08 – start Kat. V i młodzicy – 3 rundy – dystans 32,4 km.
godz.13.00 – start Kat. I, zawodnicy do lat 29, juniorzy – 7 rund – dystans 75,6 km.
godz.13.07 – start Kat. II, juniorzy młodsi -6 rund – dystans 64,8 km.

7.Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej trzej pierwsi zawodnicy otrzymują puchary oraz dyplomy.
Dekoracja zwycięzców w kategoriach III, IV, V i młodzicy odbędzie się w czasie trwania wyścigów kategorii I i II.
Zawodnicy, którzy nie stawią się na dekoracji nie otrzymają nagród!!

8. Sprawy różne:
– Odprawa techniczna – godz.10.30
– Organizatorzy nie odpowiadają za spowodowane wypadki i rzeczy zaginione
– Wyścigi przeprowadzone zostaną przy okresowo zamkniętym ruchu drogowym na czas przejazdu grupy zasadniczej ; zawodnicy tracący kontakt z grupą zasadniczą zobowiązani są do jazdy zgodnej z przepisami ruchu drogowego.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy P.Z.Kol. w porozumieniu z Sędzią Głównym i Organizatorem.
– Zawodnicy, którzy nie dostosują się do poleceń organizatora i Komisji Sędziowskiej zostaną ukarani zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol.
– Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest kol. Jerzy Kruk.
– W sprawach wyścigu prosimy o kontakt z kol. Józefem Soburą tel. 041 3692152.
– Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
– Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach.
SZPITALE:
– Szpital Miejski ul. Kościuszki 25 Kielce tel.041 3446743
– Szpital Wojewódzki Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Kielce tel.041 3671200
– Szpital Wojewódzki Spec. Gruźlicy i Chorób Płuc Chęciny (Czerwona Góra) tel.041 3152147

UWAGA:
Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia – kontakt telefoniczny z Zespołem Szkół Zawodowych w Chęcinach tel. 041 3151068.

REGULAMIN KLASYFIKACJI
PUCHARU GÓR ŚWIETOKRZYSKICH

Puchar Gór Świętokrzyskich składa się z czterech niżej wymienionych wyścigów:
– I edycja: „O Puchar Wójta Gminy Piekoszów” – 09.05.2009r.
– II edycja: „Gonitwa wokół Zamku Chęcińskiego” – 10.05.2009r.
– III edycja: „Po Ziemi S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza” Strawczyn – 27.06.2009r.
– IV edycja (finał): „Truskawkowy Szus” Bieliny – 04.07.2009r.

1. Klasyfikacja będzie prowadzona tylko w poszczególnych kategoriach MASTERS.
Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi ukończyć, co najmniej trzy wyścigi z wyżej wymienionych i musi wziąć udział w wyścigu w Bielinach.
Wygrywa zawodnik z najmniejszą ilością punktów przyznawanych według przykładu poniżej:
Zawodnik otrzymuje za 1miejsce 1punkt, za drugie miejsce 2punkty, za 3miejsce 3punkty itd.
Do klasyfikacji generalnej brane będą najlepsze rezultaty z trzech wyścigów uzyskane przez danego zawodnika.W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w wyścigu w Bielinach.

2. Wśród zawodników, którzy wezmą udział w przynajmniej trzech wymienionych wyścigach, zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe. Losowanie nastąpi w dniu 04.07.2009 podczas ceremonii zakończenia wyścigu w Bielinach. Szczegóły dotyczące nagród oraz komunikaty sędziowskie na stronie: www.prom-art.pl

Kieleckie Towarzystwo Cyklistów:
PROM-ART

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments