REGULAMIN

Ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Piekoszów
oraz „Puchar Polski” w kategorii Masters – 09.05.2009r
I EDYCJA „Pucharu Gór Świętokrzyskich”

1.Organizatorzy:
Urząd Gminy w Piekoszowie, Kieleckie Towarzystwo Cyklistów,
oraz współorganizatorzy: Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach, PROM – ART.- Leszek Janiszewski.

2.Cel imprezy:
– Popularyzacja i promocja Regionu Świętokrzyskiego oraz Gminy Piekoszów.
– Sprawdzenie aktualnej formy zawodników tak w kategoriach Masters jak i młodzieży.
– Popularyzacja sportu kolarskiego wśród młodzieży.

3.Termin i miejsce zawodów.
Zawody rozegrane zostaną w Piekoszowie w dniu 09.05.2009r. Zapisy w dniu imprezy w Biurze zawodów – GOK w Piekoszowie – ul. Kolejowa 2 – w godzinach 9.00 – 11.00.
Uprasza się wszystkich uczestników o parkowanie samochodów na parkingu przy Zespole Szkół w Piekoszowie na ul. Częstochowskiej 110 (obok Mety wyścigu).

4.Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy Masters, junior, junior młodszy, młodzicy oraz zawodnicy do 29 roku życia którzy nie podpisali kontraktów z grupami zawodowymi i sportowymi. Posiadający aktualne licencje, badania lekarskie, pełny twardy kask, sprawny technicznie rower oraz uiszczone startowe wg Kalendarza Masters (przepisy pkt6)

5.Zasady finansowania:
Koszty dojazdu, noclegi, wyżywienie oraz wpisowe ponoszą zawodnicy lub kluby. Koszty organizacyjne wyścigu Organizatorzy. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

6.Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Kategoria I rocznik 1979-1970
Kategoria II rocznik 1969-1960
Kategoria III rocznik 1959-1950
Kategoria IV rocznik 1949-1940
Kategoria V rocznik 1939 i starsi
Wyścigi przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol.
i przepisami ruchu drogowego na trasie okrężnej: start Piekoszów ul. Kolejowa – Wincentów – Łosień – Małogoskie – Promnik – Chełmce – Brynica – Micigózd –
meta Piekoszów ul. Częstochowska obok Zespołu Szkół
Długość rundy – 27,8 km .
PROGRAM MINUTOWY:
godz.12.00 – start Kat. I oraz zawodnicy do lat 29, juniorzy, juniorzy młodsi – 3 rundy
godz.12.08 – start Kat. II – 3 rundy
godz.12.13– start Kat. III– 2 rundy
godz.12.18 – start Kat. IV, Kat. V i młodzicy (IV – 2 rundy ; V i młodzicy –1 runda)

7.Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej trzej pierwsi zawodnicy otrzymują puchary oraz dyplomy.
Zawodnicy, którzy nie stawią się na dekoracji nie otrzymają nagród!!

8. Sprawy różne:
– Odprawa techniczna – godz.11.30
– Organizatorzy nie odpowiadają za spowodowane wypadki i rzeczy zaginione
– Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność
– Wyścigi przeprowadzone zostaną przy okresowo zamkniętym ruchu drogowym na czas przejazdu grupy zasadniczej ; zawodnicy tracący kontakt z grupą zasadniczą zobowiązani są do jazdy zgodnej z przepisami ruchu drogowego.
– W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy P.Z.Kol. w porozumieniu z Sędzią Głównym i Organizatorem.
– Zawodnicy, którzy nie dostosują się do poleceń organizatora i Komisji Sędziowskiej zostaną ukarani zgodnie z przepisami sportowymi P.Z.Kol.
– Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów jest kol. Józef Sobura.
– W sprawach wyścigu prosimy o kontakt z kol. Ireneusz Chrabąszcz tel. 041 306-13-50 Jerzym Krukiem tel. 041 366-35-60.
– Regulamin zatwierdzono przez Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach.

SZPITALE:
– Szpital Miejski ul. Kościuszki 25 Kielce tel.041 3446743
– Szpital Wojewódzki Zespolony ul. Grunwaldzka 45 Kielce tel.041 3671200
– Szpital Wojewódzki Spec. Gruźlicy i Chorób Płuc Chęciny (Czerwona Góra) tel.041 3152147

REGULAMIN KLASYFIKACJI
PUCHARU GÓR ŚWIETOKRZYSKICH
Puchar Gór Świętokrzyskich składa się z czterech niżej wymienionych wyścigów:
– I edycja: „O Puchar Wójta Gminy Piekoszów” – 09.05.2009r.
– II edycja: „Gonitwa wokół Zamku Chęcińskiego” – 10.05.2009r.
– III edycja: „Po Ziemi S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza” Strawczyn – 27.06.2009r.
– IV edycja (finał): „Truskawkowy Szus” Bieliny – 04.07.2009r.

1.Klasyfikacja będzie prowadzona tylko w poszczególnych kategoriach MASTERS.
Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi ukończyć, co najmniej trzy wyścigi z wyżej wymienionych i musi wziąć udział w wyścigu finałowym w Bielinach.
Wygrywa zawodnik z najmniejszą ilością punktów przyznawanych według przykładu poniżej:
Zawodnik otrzymuje za 1miejsce 1punkt, za drugie miejsce 2punkty, za 3miejsce 3punkty itd.
Do klasyfikacji generalnej brane będą najlepsze rezultaty z trzech wyścigów uzyskane przez danego zawodnika.W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w wyścigu w Bielinach.

2. Wśród zawodników, którzy wezmą udział w przynajmniej trzech wymienionych wyścigach, zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe. Losowanie nastąpi w dniu 04.07.2009 podczas ceremonii zakończenia wyścigu w Bielinach. Szczegóły dotyczące nagród oraz komunikaty sędziowskie na stronie: www.prom-art.pl

Kieleckie Towarzystwo Cyklistów: PROM-ART

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments