Polski Związek Kolarski

Od dobrych kilku dni, do polskiego kolarstwa wrócił temat długów PZKol. Dziś związek postanowił przedstawić opinii publicznej wszystkie dane dotyczące finansów.

Komunikat

dotyczący stanu aktualnego zadłużenia Polskiego Związku Kolarskiego

Polski Związek Kolarski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska sportowego i  Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącym aktualnej sytuacji finansowej Polskiego  Związku Kolarskiego informujemy:

Najwyższa Izba Kontroli oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziły w PZKol kontrole, które dotyczyły odpowiednio:

1. Realizacji umów PZKol z MSiT w roku 2017

2. Wykorzystania przez Polski Związek Kolarski środków publicznych na budowę i eksploatację toru kolarskiego w Pruszkowie w latach 2007 – 2017.

Kontrola Ministerstwa Sportu i Turystyki wykazała szereg nieprawidłowości mających miejsce przy realizacji zadań dofinansowanych przez MSiT w roku 2017. Efektem czego są decyzje Ministra o zwrocie dotacji w kwotach:

  1. 362 209,11 zł – Decyzja nr 8/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 8 sierpnia 2018 roku
  2. 590 459,16 zł – Decyzja nr 11/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 13 września 2018 roku
  3. 14 333,09 zł – Decyzja nr 14/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 25 września 2018 roku
  4. 70 196,86 zł – Decyzja nr 15/2018/DSW Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 25 września 2018 roku

Jak wynika z powyższych zestawień, z tytułu wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystania jej części przez poprzedni zarząd kierowany przez Dariusza Banaszka, Polski Związek Kolarski został zobligowany ww decyzjami do zwrotu Ministerstwu Sportu i Turystyki kwoty 1 037 198,22 zł.

Kontrola NIK wykazała, że PZKol nie zawsze przestrzegał zasad postępowania określonych w umowach zawartych z MSiT, obligujących Związek do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień finansowanych z tych środków w sposób konkurencyjny i przejrzysty.

Wyniki kontroli MSiTi NIK oraz decyzje o zwrocie środków do MSiT w załączeniu.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego bilansu za rok 2017, stwierdzono szereg nieuregulowanych faktur wobec 84 podmiotów na łączną kwotę 2 157 206, 85 zł.

Łączna kwota zadłużenia powstałego w roku 2017, kiedy zarządem Polskiego Związku Kolarskiego kierował Dariusz Banaszek, wynosi 3 194 405,07 zł.

Ponadto ciągle pozostaje do uregulowania należność wobec firmy Mostostal Puławy S.A. na łączną kwotę 9 037 684,37 zł., przy czym kwota główna to 5 274 692,92 zł i odsetki  3 762 991 zł. Odsetki za każdy kolejny dzień to kwota 830,94 zł. W związku z brakiem zawarcia porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia wobec firmy Mostostal Puławy S.A. przez poprzednie zarządy PZKol, a w szczególności zarząd kierowany przez Dariusza Banaszka, komornik zajął kwotę ponad 1 mln zł. z umowy sponsoringowej zawartej pomiędzy PZKol, a jednym ze sponsorów.

PZKol sprawozdanie z kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

Decyzja nr 8

Decyzja nr 11

Decyzja nr 14

Decyzja nr 15

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments