Marek RutkiewiczPonieważ Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego, jak czytamy w komunikacie z dnia 29.07.2013, stwierdziła naruszenie przez zawodnika Marka Rutkiewicza przepisów antydopingowych w dniu 25.05.2013 i ukarała go naganą, to w związku z pkt. 13 Regulaminu BGŻ ProLigi Marek Rutkiewicz został skreślony z tegorocznej rywalizacji w BGŻ ProLidze i wszystkie jego punkty zostały anulowane, a ewentualnie zdobyte nie będą liczone.

Pkt. 13. Regulaminu BGŻ-ProLigi brzmi:

Zawodnik, któremu w sezonie 2013 zostanie udowodnione przyjmowanie zabronionych środków dopingowych zostaje całkowicie usunięty z punktacji niezależnie od kary nałożonej przez PZKol. Anulowane punkty nie będą przyznawane innemu zawodnikowi.

 

Źródło: BGŻ ProLiga