International Association of Professional Cycling Teams (AIGCP) napisała list otwarty do komisji zarządzającej UCI i jej prezydenta, Pata McQuaid w którym wzywa decydentów do rezygnacji z planów zabraniających korzystania z łączności radiowej w wyścigach kategorii .1 i HC. Stowarzyszenie zespołów, sugeruje również że jego członkowie będą przeciwstawiać się do zakazowi.

Pismo zostało wystosowane 7 stycznia podczas spotkania AIGCP oraz UCI. Wynika z niego, że członkowie AIGCP (przedstawiciele ProTeams i Pro Continental) zagłosowali przeciwko zakazowi (18-2).

“Kiedy mądrzy zawodnicy uzyskują więcej informacji, są w stanie podejmować lepsze decyzje taktyczne“, czytamy w oświadczeniu. “Zespół może wykonać więcej w momencie gdy informacja jest dostępna, a komunikacja jest dobra. Zarówno bardziej inteligentny zawodnik jak i bardziej inteligentny zespół to większy przepływ informacji, co niekiedy prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa na trasie”.

“To sprawia, że zwycięzca wyścigu jest bardziej zasłużony, w przeciwieństwie do przypadkowego zwycięzcy, który po prostu miał szczęście w korzystaniu z braku komunikacji i informacji. Fani nie chcą zwycięzców, którzy przypadkowo znaleźli się pierwsi na mecie, z powodu braku informacji”.

AIGCP określiła, że jej członkowie nie akceptują zakazu łączności radiowej w “wyścigach kat. 1, HC, ani World Tour”, i ostrzegł, że zespoły zamierzają nadal korzystać z łączności radiowej, mimo dyrektywy UCI: “Uważamy, że jest w najlepszym interesie sportu zawodowego, aby kontynuować dwukierunkową łączność radiową – i tak będziemy nadal z niej korzystać”.