RadioMiędzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zdecydowała o stopniowym wycofaniu łączności radiowej z kolarskiego peletonu.

UCI ogłosiła wyniki posiedzenia Komitetu Zarządzającego, na którym ustalono, iż łączność radiowa będzie stopniowo eliminowana dla wszystkich kategorii wiekowych.

Członkowie Komitetu byli zdania, że łączność radiowa zakłóca sportowego ducha walki. Wzięli też pod uwagę opinie większości osób zaangażowanych w kolarstwo, którzy są za zakazem” – mówi oficjalny komunikat UCI.