W piątek, 3. dnia Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym, w Płocku dojdzie nie tylko do zmagań sportowych, ale i ważnego wydarzenia dla Polskiego Związku Kolarskiego. Odbędzie się tam Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, podczas którego m.in. ma zostać poruszony temat zaległych sprawozdań finansowych czy mają być przeprowadzone wybory uzupełniające do władz Związku.

Na stronie Polskiego Związku Kolarskiego pojawił się taki oto wpis:


Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego na dzień 21 czerwca 2024 w Płocku (Hotel Czardasz, ul. Dobrzyńska 62B, 09-400 Płock) o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 w drugim terminie.

Zarząd proponuje poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji:
a. Mandatowej, Uchwał i Wniosków,
b. Wyborczo-Skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie przez Komisję Wyborczo-Skrutacyjną prawomocności obrad.
7. Zaległe sprawozdania finansowe PZKol.
8. Wybory uzupełniające do władz PZKol.
9. Rozpatrzenie projektu zmiany Statutu Związku i podjęcie w tej sprawie uchwały.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
11. Zakończenie obrad.


Ważną częścią obrad będzie zapewne także zmiana Statutu Związku. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, który można przeczytać pod tym linkiem:

Niniejszy projekt zmiany statutu dąży do skorelowania kadencji organów Związku (zwanych w Statucie władzami) z cyklem olimpijskim. Zgodnie z ustawą o sporcie kadencja władz zarządu polskiego związku sportowego nie może być dłuższe niż 4 lata. Na mocy dotychczas obowiązującego § 18 ust. 1 Statutu kadencja wybieralnych władz związku trwa 4 lata. Niemniej statut nie precyzuje dokładnie terminu rozpoczęcia i zakończenia kadencji. Z uwagi na powyższe. Zarząd proponuje, aby dokładnie sprecyzować ww. terminy. Niniejszy projekt zakłada, że kadencja będzie trwała od 1 listopada w roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie (tj. 1 listopada 2024 roku, 1 listopada 2028 roku, itd.).

Natomiast kadencja władz kończyć będzie się 31 października w roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie (tj. 31 października 2028 roku, 31 października 2032 roku, itd.).

W przypadku, gdyby zaplanowane na dany rok Igrzyska Olimpiady nie odbyły się albo odbywałyby się pod dniu 31 października, wówczas kadencja władz Związku powinna być zakończona w terminie 4 lat od dnia rozpoczęcia kadencji (np.: gdyby sytuacja ta dotyczyła roku 2028, wówczas kadencja zarządu wybranego w dniu w październiku 2024 kończyłaby się z dniem 31 października 2028 roku).

Ponadto w § 1 uchwały o zmianie statutu sprecyzowano, że nowy cykl kadencji rozpoczyna się z dniem 1 listopada 2024 roku. Zaproponowano również zmianę § 22 ust. 2 Statutu w ten sposób, że sprecyzowano termin zwoływania sprawozdawczo-wyborczego walnego. Winno się ono odbyć w terminie przypadającym pomiędzy 30 a 15 dniem przed upływem kadencji władz związku. Ma to na celu przede wszystkim zachowanie ciągłości władz Związku, a także uporządkowane przekazanie władzy i spraw prowadzonych przez dotychczasowy Zarząd nowo powołanym organom. Rozwiązanie to jest wzorowane na rozwiązaniach konstytucyjnych (np.: wybory prezydenckie).

Projekt zmiany statutu przewiduje również skrócenie kadencji obecnego zarządu do dnia 31
października 2024 roku. Jest to oczywiście logiczna konsekwencja § 1 projektu uchwały.

Poprzedni artykułJhonatan Narváez na celowniku Movistar Team i UAE Team Emriates
Następny artykułUnbound Gravel 2024: Łukasz Wiśniowski u boku mistrza świata
Niegdyś zapalony biegacz, dziś sędzia siatkówki z Pomorza, przy okazji aktywnie grający w jednej z trójmiejskich drużyn. Fan kolarskich statystyk i egzotycznych wyścigów. Marzenie związane z tą dyscypliną? Wyjazd na Mistrzostwa Świata do Rwandy w 2025 roku.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments