Nie minęły nawet 2 tygodnie od wyboru nowego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, a już widzimy pierwsze efekty jego działań. Tym razem ogłoszony został konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego, który miałby znacząco pomóc w działaniu naszej organizacji.

Przypomnijmy – nowym prezesem został Grzegorz Botwina. Od samego początku wziął się ostro do roboty, począwszy od dziesiątek spotkań z ministrami i działaczami, aż po upilnowanie spraw wewnętrznych w Związku. Kolejnym jego działaniem jest ogłoszenie konkursu na Sekretarza Generalnego PZKol. W zakresie jego obowiązków jak czytamy w ogłoszeniu znalazłyby się takie rzeczy jak:

Obsługa administracyjna Związku, w tym:
• kierowanie Biurem Zarządu PZKol oraz koordynacji spraw kadrowych;
• nadzór nad opracowywaniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem PZKol
(regulaminy oraz plany pracy, plany finansowe, sprawozdania merytoryczne i
finansowe, dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji ze
środków publicznych);
• obsługa funkcjonowania władz i organów PZKol w tym organizowanie i
dokumentowanie posiedzeń Zarządu, organizowanie Walnych Zgromadzeń
Delegatów;
• współpraca ze sponsorami PZKol;
• realizacja uchwał Zarządu PZKol;
• współpraca z MSiT, COS-em, PKOL-em oraz innymi organizacjami;
• prowadzenie bieżących spraw PZKol;
• gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZKol;
• współpraca z klubami oraz Okręgowymi Związkami Kolarskimi;
• koordynowanie współpracy międzynarodowej PZKol;
• inne zadania powierzone przez Zarząd PZKol.

Wobec potencjalnego kandydata zostały wysnute dość wysokie, acz adekwatne do stanowiska wymagania:
• wykształcenie wyższe
• staż pracy: minimum 5 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym;
• doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora Stowarzyszeń Sportowych, Polskich
Związków Sportowych lub Spółek Prawa Handlowego o profilu sportowym;
• doświadczenie oraz praktyczna znajomość i umiejętność stosowania ustawy z 25
czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.2010.127.857);
• znajomość zagadnień w zakresie finansów (w tym finansów publicznych) oraz
zarządzania zasobami ludzkimi;
• znajomość ustawy – prawo o zamówieniach publicznych oraz praktyka w
prawidłowym przeprowadzaniu zamówień towarów i usług, do których nie ma
zastosowania ustawa prawo o zamówieniach publicznych;
• znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych
języków obcych na poziomie komunikatywnym;
• znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Office);
• prawo jazdy kat. B.

Całe ogłoszenie można znaleźć pod TYM LINKIEM.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments