Polski Związek Kolarski

Niestety, choć od pamiętnego nadzwyczajnego zjazdu delegatów PZKol w grudniu ubiegłego roku minęło już prawie 9 miesięcy, sytuacja w związku niewiele się zmienia. Dziś opublikowane zostało oficjalne oświadczenie, ponownie proszące o pomoc Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Poniżej prezentujemy Państwu całość wspomnianego oświadczenia.

Warszawa dn. 17 września 2018 r.

KOMUNIKAT PRASOWY

W związku z dotarciem do nowych informacji dotyczących zaległości finansowych, spowodowanych przez poprzedni Zarząd PZKol i co za tym idzie brakiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwości podpisania umów dotacyjnych z Ministerstwa Sportu i Turystyki – zwróciliśmy się do Ministra, Pana Witolda Bańki o przywrócenie poprzedniego modelu wsparcia polskiego kolarstwa i przeniesienie centralnego finansowania w czwartym kwartale br. do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Organizacja ta jest sprawdzonym partnerem, któremu na sercu leży dobro polskiego kolarstwa. Zarząd PZKol poprosił też Ministra Sportu i Turystyki o rozwiązanie, za porozumieniem storn, obecnie obowiązujących umów, co pozwoli w niezaburzony sposób kontynuować realizację zadań statutowych oraz na przekazywanie zawodnikom należnych stypendiów.

Powyższe działania podyktowane są sytuacją, którą zastał nowy zarząd PZKol oraz poczuciem odpowiedzialności za kolarstwo w Polsce. Obecne władze nie otrzymały od poprzedników informacji na temat skali zadłużenia związku. W wyniku przeprowadzonej analizy wyszły na jaw nowe, dodatkowe zobowiązania finansowe, które spowodowali poprzednicy m.in. zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu
Skarbowego. W 2017 roku doszło do rozrostu administracji a z nowymi pracownikami podpisano szereg umów, czego nie zgłoszono do ZUS i US. W związku z informacjami i dokumentami, do których Zarząd wreszcie uzyskał dostęp zmuszeni byliśmy podjąć powyższe działania, poinformować o sytuacji MSiT i zwrócić się do
resortu z prośbą o wsparcie i pomoc.

W trosce o przyszłość polskiego kolarstwa Minister przychylił się do powyższych próśb, za co bardzo dziękujemy. Okazana pomoc, współpraca i przychylne podejście Ministerstwa stanowi istotne wsparcie w procesie wychodzenia z trudnej sytuacji.

Mimo wielkich problemów, które pozostawił po sobie były zarząd PZKol, akcje szkoleniowe
realizowane są zgodnie z planem. Pracujemy nie tylko nad reformą finansową i organizacyjną związku, ale także rozmawiamy z potencjalnymi sponsorami.

Jednym z priorytetów jest organizacja Mistrzostw Świata w Kolarstwie Torowym, które odbędą się w Pruszkowie. Będzie to jedna z największych imprez sportowych w naszym kraju w 2019 roku. Organizacja MŚ jest niezagrożona. Zarząd PZKol desygnował profesjonalny i doświadczony zespół do przeprowadzania imprezy. Naszym celem są nie tylko liczne medale, na które nasi kadrowicze mają duże szanse w kontekście znakomitych
torowych osiągnięć seniorskich i juniorskich w ostatnich latach. Zależy nam również, by wszyscy Polacy byli dumni z tego, że tak prestiżowe wydarzenie odbywa się w naszym kraju i jest zorganizowane na światowym poziomie.