Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do Częstochowy, gdzie kolarze powalczą w 42 edycji Grand Prix Częstochowy.

GP 2014 plakat A3 krzywe.indd

    REGULAMIN

42. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

w dniu 18.05. 2014 r.

1. ORGANIZATOR

Wyścig 42. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA jest organizowany przez CZĘSTOCHOWSKI KOLARSKI KLUB SPORTOWY „KOLEJARZ-JURA” z siedzibą w Częstochowie 42-200 Ul.Mielczarskiego 1/3, e-mail: jura-kolejarz@wp.pl, zgodnie z przepisami UCI i PZKol. Odpowiedzialnym dyrektorem wyścigu jest GRZEGORZ GRONKIEWICZ tel. 507 092 732, wyścig odbędzie się w terminie 18.05.2014

2. KLASA WYŚCIGU

Wyścig jest umieszczony w kalendarzu imprez PZKol i posiada klasę 1.12, 1.13, 1.15, jest wpisany do cyklu wyścigów o MISTRZOSTWO POLSKI W KRYTERIUM III Eliminacja, w związku z czym zawodnicy zdobywają do klasyfikacji sportowej PZKol następujące punkty:

– ZGODNIE Z INFORMATOREM SPORTOWYM PZKOL NA ROK 2014

3. UCZESTNICTWO

W wyścigu prawo startu mają zawodnicy kategorii

ELITA ORLIK – dystans 74  km – 40 okrążeń x 1850m

KOBIETY OPEN –  dystans 37 km – 20 okrążeń x 1850m

Zgłoszenia nadsyłać należy na adres organizatora e-mail: jura-kolejarz@wp.pl lub w dniu wyścigu w biurze zawodów

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 18.05.2014 od godziny 12:30, pod adresem O.K.F W CZĘSTOCHOWIE AL. N.M.P. 64 – w okolicach startu-mety

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w biurze wyścigu w godzinach od 12:30 do 14:30

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 przepisów sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu 2014 o godzinie 14:40 przy OKF W CZĘSTOCHOWIE AL.N.M.P. 64 w okolicach startu-mety

5. LIMIT CZASU

Zawodnicy zdublowani są wycofywani

6. KLASYFIKACJA I BONIFIKATY

W wyścigu będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna

Zwycięzca wyścigu zostanie zawodniczka / zawodnik, który wygra kryterium wg, przepisów P.Z.Kol. Punktacja okrążeń na poszczególnych eliminacjach MP:

– co 5 okrążenie 1 m. – 5 pkt., 2 m. – 3 pkt., 3 m. – 2 pkt., 4 m. 1 pkt. – ostatnie okrążenie 1 m. – 10 pkt., 2 m. – 6 pkt. 3 m. – 4 pkt. 4 m. – 2 pkt. – pozostałe okrążenia 1 m. – 1 pkt.

7. NAGRODY

Miejsca od 1 do 3 – zostaną udekorowane pucharami

Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla kategorii Elita mężczyzn

Miejsca od 1 do 3 – nagrody finansowe dla kategorii ORLIK – do 23 lat

Miejsca od 1 do 3 – nagrody finansowe dla kategorii KOBIETY OPEN

Suma nagród około 9 000zł – szczegóły na odprawie technicznej

8. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.  Badania antydopingowe będą przeprowadzone OKF CZĘSTOCHOWA AL. N.M.P. 64 – w okolicach startu-mety.

9.CEREMONIA DEKORACJI

Zawodnicy mają obowiązek zgłosić się do dekoracji w czasie 15 minut  po zakończeniu wyścigu elity mężczyzn

10. KARY

W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol, UCI

11. ZASADY ZABEZPIECZENIA

Wyścig będzie odbywał się przy ruchu drogowym – ruch zamknięty.

12.SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Sędziego Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego, pozostały skład komisji Kolegium Sędziów Śl.Z.Kol na wniosek organizatora

13. ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne i nagród pokrywa Organizator

Koszty związane z udziałem w wyścigu pokrywają zgłaszające kluby

Opłaty startowe będą pobierane zgodnie z przepisami PZKol

14. WYKAZ SZPITALI NA TRASIE

Szpital i,. Rydygiera 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15, tel. 034 370 22 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, Częstochowa tel. 34 367 30 00

15. WYNIKI

Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zatwierdzonych przez sędziów wyników z zawodów na adres media@pzkol.pl

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za rzeczy zagubione lub skradzione w trakcie imprezy organizator nie odpowiada.

Parkowanie samochodów technicznych wyłącznie na parkingu przygotowanym przez organizatora zabrania się przeprowadzania rozgrzewki na trasie wyścigu w czasie rozgrywania wyścigu.

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu

Pomoc techniczna  wg obowiązujących przepisów .

Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się wg wytycznych PZKol

17. PROGRAM MINUTOWY

12:30 – 14:30  -Weryfikacja zawodników zgłaszających się w dniu zawodów – III     AL.N.M.P przy OKF – CEPELIA W CZĘSTOCHOWIE

14:35  –           Odprawa techniczna wyścigu

14:45  –           START – kategorii KOBIETY OPEN

15:40  –           Uroczyste otwarcie wyścigu przez Prezydenta Miasta Częstochowy

15:45  –           START ostry wyścigu ELITA (ORLIK)

17:45  –           Wręczenie nagród – uroczyste zakończenie

„Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy ”,