W imieniu organizatorów zapraszamy na II Trzebnickie Kryterium Uliczne, które odbędzie się 11 maja w Trzebnicy koło Wrocławia.

kryterium_2014-

                                            REGULAMIN TRZEBNICKIEGO KRYTERIUM KOLARSKIEGO                                           

                  O PUCHAR MARKA DŁUGOZIMY

                 BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

Cele:

– promocja kolarstwa i jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,

– promocja Gminy Trzebnica,

Organizatorzy:

– Gmina Trzebnica,

– Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu,

Współorganizatorzy:

– Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy,

– Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Trzebnica

– Straż Miejska w Trzebnicy

Patronat medialny:

– Dolnośląska Gazeta Kolarska

– Panorama Trzebnicka

Termin i miejsce:

Wyścig odbędzie się w dniu 11 maja (niedziela) w Trzebnicy

początek godz. 12.00

Miejsce startu i mety ul. Leśna, biuro zawodów ul. Leśna (parking Parku Wodnego Zdrój)

Trasa:

Start ul. Leśna,

1 Maja, Bochenka, Prusicka, Konopnickiej, Polna, Wałowa, Głowackiego,Polna, Daszyńskiego, Rynek, Obornicka, Żołnierzy Września, Chrobrego, Mostowa, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Sikorskiego,Okulickiego, Armii Krajowej, Korczaka,

Meta ul. Leśna

Długość pętli 5 500 m

Uczestnicy:

Prawo startu w zawodach mają osoby pełnoletnie po uprzednim podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia:   

Ze strony internetowej www.tckis.trzebnica.pl do dnia 8 maja

W dniu zawodów na 1 godz. przed planowanym startem w danej kategorii wiekowej

Sposób rozegrania wyścigu, kategorie i dystanse, godz. startu:

We wszystkich kategoriach wiekowych o miejscach decydować będzie linia mety.

Wyścigi dla dzieci i młodzieży początek godz. 10.00

Dzieci – kat. do 8 lat-dystans  150 m start godz. 10.00

Dzieci – kat. 9-12 l-dystans 1200 m start godz. 10.10

Młodzież – kat. 13-17 l -dystans 2 100 m start godz. 10.25

Mężczyźni kat: 18-35 l -dystans 25, 550 km (5 okrążeń)start godz. 12.00

Mężczyźni kat. 36-50 l -dystans 25, 550 km (5 okrążeń) start godz. 12.00

Mężczyźni kat. 51-60 -dystans 25,550 km (5 okrążeń) start godz. 12.00

Mężczyźni kat. 61 i starsi -dystans 25 550 km(5 okrążeń) start godz. 12.00

Kobiety kat. 18-35 l dystans 5 150 km (1 okrążenie) start godz. 12.00

Kobiety kat. 36-55 l. dystans 5, 150 km (1 okrążenie) start godz. 12.00

Kobiety kat. 56 i starsze -dystans 5,150 km (1 okrążenie) start godz 12.00

Nagrody:

Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe za m-ca I-III w kat. wiekowych.

Nagroda główna w konkursie – profesjonalne koła roweru szosowego

Nagrody dla dzieci:

Dyplomy, nagrody rzeczowe w kategoriach,

Nagroda główna w konkursie dla dzieci – profesjonalny rower

Zasady finansowania:

Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

Opłata startowa w wysokości 20 zł pobierana będzie w dniu zawodów przy potwierdzaniu zgłoszeń, Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne zawodów oraz nagród honorowych.

Nagrody rzeczowe fundują sponsorzy.

Dzieci startują bez opłaty startowej

Postanowienia końcowe:

– Wszyscy zawodnicy obligatoryjnie startują w kaskach sztywnych,

– Wszyscy zawodnicy startują na sprawnych technicznie rowerach,

– Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie,

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie wyścigu, także za  rzeczy zagubione lub pozostawione przez uczestników imprezy,

– Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz do dokonywania  ewentualnych jego zmian w  porozumieniu z sędzią głównym zawodów,

– o wszystkich sprawach techniczno-sportowych nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu ze składem sędziowskim,

– organizator zapewnia opiekę medyczną – lekarza, ratownika medycznego oraz karetkę pogotowia.

Najbliższy szpital: Szpital św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka w Trzebnicy,

– organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek regeneracyjny,

– osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów:

Bogusław Zieliński – 501 760 049,  Janusz Pancerz 693 431 531

link do zapisów