Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego odbędzie się 8 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 na torze kolarskim w Pruszkowie.

Przedstawiamy ilość mandatów ustaloną na podstawie klucza wyborczego zawartego w statucie PZKol uchwalonym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZKol w dniu 07.10.2012 roku.

8 grudnia zostaną przeprowadzone wybory na Prezesa Polskiego Związku Kolarskiego i nowy Zarząd. Wszyscy potencjalni następcy Wacława Skarula muszą zgłosić swoje kandydatury na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Mandaty na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZKol > tutaj

 

Źródło: Pzkol