Wyścig rozegrany zostanie 03.05.2009 w miejscowości Bobrowo k/Brodnicy. Zapraszamy!

REGULAMIN

II-go Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego

o  Puchar Wójta Gminy Bobrowo.

3.05.2009  Bobrowo k/ Brodnicy

I.Cel  imprezy

– promocja Gminy Bobrowo

– popularyzacja kolarstwa Masters

– rywalizacja o punkty do Challange’u PZKol

II. Organizatorzy wyścigu

– Urząd Gminy w Bobrowie

– Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”

III. Termin i miejsce zawodów

Wyścig szosowy zostanie  rozegrany 3 maja 2009 na trasie okrężnej

Start i meta Bobrowo-Zgniłobłoty-Tylice-Chojno-Bobrowo

Start pierwszych kategorii godz. 11.00

Długość jednego okrążenia 9,3 km

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze wyścigu tj. w świetlicy Gimnazjum w Bobrowie od godz. 9.00 do 10.30.

V. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy Masters posiadający licencję oraz osoby z ważnym badaniem lekarskim. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych.

Obowiązuje opłata startowa dla kategorii Masters: Master 0, I, II, III – 30 zł

IV  ,V, VIP – 15 zł

VI. Kategorie wiekowe

Masters:

Kat. O, I , II, III , IV , V

Kat. VIp

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu

Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

9.00 -10.30  zapisy uczestników na listy startowe

10.45  odprawa techniczna i otwarcie zawodów

11.00   start pierwszych kategorii : O, I, II,III  –  8 okrążeń  ok. 75 km

11.02 start kategorii : Masters  IV, V –  4 okrżenia  ok.38 km

oraz  kategorii VIP i Amatorzy  –  1 okrążenie  ok. 9,5 km

ok. godz. 13.15 wręczenie nagród i zakończenie zawodów

VIII. Nagrody

I-III miejsce  w kategoriach masters  0-V – puchar i dyplom

I- III miejsce w kategoriach VIP oraz Amatorzy- dyplom

IX. Postanowienia końcowe

Wyścig klasyfikowany jest do Challange’u   PZKol   zgodnie z kalendarzem imprez Masters na rok 2009.

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. Uczestników wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu. Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest Arkadiusz Popławski – tel. 697943996

Regulamin przysłał Pan Arkadiusz Popławski – dziękujemy!

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments