Dziś podczas walnego zgromadzenia wyborczo-sprawdozdawczego Polskiego Związku Kolarskiego, wybrano nowy zarząd i prezesa Pzkol. Swoją funkcję wciąż pełnić będzie dotychczasowy prezes – Wacław Skarul.

Na pruszkowskiej BGŻ Arenie zebrała się dziś kolarska brać, by wybrać nowy zarząd i prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Na sali zebrało się 83 delegatów, jeden nieobecny wyjechał za granicę. Zjazd poprowadzili: Michał Marszałkowski, Marek Hok oraz Zbigniew Piątek. Kandydatami na fotel szefa polskiego kolarstwa, byli: Wacław Skarul, Jarosław Potocki, Lucjusz Wasielewski oraz Marcin Melzacki.

Najważniejszymi punktami obrad były wybory prezesa i nowego zarządu Pzkol. Po przedstawieniu i autoprezentacji kandydatów, delegaci rozpoczęli głosowanie. Jak później się okazało, była to pierwsza tura. Jej wyniki były następujące:

Wacław Skarul – 27 głosów

Jarosław Potocki – 30 głosów

Marcin Melzacki – 17 głosów

Lucjusz Wasielewski – 8 głosów

Jako że pierwsza tura nie zdołała wyłonić nowego prezesa, potrzebne było ponowne głosowanie. Kandydaci, którzy otrzymali najmniej głosów, czyli Panowie Melzacki i Wasielewski zaapelowali do delegatów o oddanie głosów na Wacława Skarula.

W drugim głosowaniu bezkonkurencyjny był Wacław Skarul, który pewnie pokonał Jarosława Potockiego.

Wyniki:

Jarosław Potocki – 29 głosów

Wacław Skarul – 53 głosy

Wacław Skarul na gorąco, po wyborach specjalnie dla portalu naszosie.pl powiedział: “Cieszę się, że wygrałem te wybory, bo będę mógł kontynuować tą pracę, którą wykonywałem przez ostatnie 21 miesięcy. W pierwszej kolejności będę chciał wznowić rozmowy z Dariuszem Miłkiem, tak aby odnowić umowę sponsorską. Druga rzecz jaką szybko będę chciał wdrożyć to stworzenie systemu szkoleniowego. Kolejne lata będą jeszcze trudniejsze niż ostatnie dwa lata. Czeka nas ciężka praca, ale jestem dobrem myśli”.

Delegaci podjęli uchwałę o przekazanie toru kolarskiego w Pruszkowie w ręce Centralnego Ośrodka Sportu.

Skład nowego zarządu: Marcin Melzacki (49 głosów), Lucjusz Wasielewski (43), Paweł Skorek (37), Dariusz Banaszek (36), Bogdan Rzepka (36), Lech Kurowski (36), Marek Truchan (33), Marek Hok (33).

Zapis relacji na żywo > tutaj