Aby zdobyć licencję kolarską, należy:

 1. zapoznać się z Przepisami Sportowymi PZKol i UCI / wchodząc na link Przepisy na stronie www.pzkol.pl
 2. wejść w posiadanie stosownego formularza
 3. prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kopią druku przelewu bankowego przysłać pocztą na adres PZKol lub RZKol.

Polski Związek Kolarski wydaje następujące licencje:

Zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol i UCI licencja jest wydawana przez Polski Związek Kolarski dla zawodników, dla których Polska jest krajem stałego pobytu w momencie składania wniosku.
Zawodnicy posiadający obce obywatelstwo muszą przedstawić kopie dowodu zameldowania w naszym kraju.

A) Licencje zawodników

Opłata
zawodnicy Ekip UCI Pro Tour 700 zł
zawodnicy Zawodowych Ekip Kontynentalnych 500 zł
zawodnicy Ekip Kontynentalnych 300 zł
zawodnicy pozostałych grup sportowych ( MTB, Kobiet, Tor) 300 zł
zawodnicy Elity – Mężczyźni 80 zł
zawodniczki Elity – Kobiety 45 zł
zawodnicy “Poniżej 23 lat” (Orlik) 45 zł
zawodnicy posiadający obce obywatelstwo 70 zł
zawodnicy zmieniający kat. wiekową bez prawa powrotu 45 zł

B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach Kalendarza UCI

Menedżer 60 zł
Dyrektor Sportowy 60zł
Kierownik ekipy 60 zł
Trener, instruktor, sędzia 60 zł
Lekarz 60 zł
Masażysta (asystent) 60 zł
Mechanik 60 zł
Sędzia, MUCI, NUCI, N, 60 zł
Organizator imprez Kalendarza PZKol. 60 zł
Inne funkcje 60 zł

W przypadku wydania licencji w trybie pilnym opłata zostanie powiększona o 50 %.
Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału.

Tryb wydawania licencji przez Polski Związek Kolarski:

A) Zawodnik przesyła listownie na adres siedziby Polskiego Związku Kolarskiego następujące dokumenty:

 • wypełniony oryginalny “Wniosek o wydanie licencji” na rok bieżący potwierdzony przez Regionalny Związek Kolarski, Klub i podpisany przez Wnioskodawcę. Każda strona wniosku musi być podpisana przez Zawodnika.
 • ksero dowodu wpłaty za licencję
 • potwierdzenie badania lekarskiego – stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy.

Uwaga:
Zawodnicy nie stowarzyszeni w klubie sportowym muszą również potwierdzić wniosek o licencję w Regionalnym Związku Kolarskim.

B) Osoby towarzyszące składają:

 • wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na rok bieżący,
 • ksero dowodu wpłaty za licencję

Polski Związek Kolarski odsyła wystawione licencje listownie w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia. Związek zastrzega sobie prawo do nie wydawania licencji w przypadku złożenia nieprawidłowego wniosku.
Wnioskodawca jest informowany listownie o odmowie wydania licencji.

Numery licencji wystawionych przez PZKol. składają się z dwuliterowego kodu kraju PL i trzech cyfr – pierwsza 001 itd.

Regionalny Związek Kolarski wydaje następujące licencje:

A) Licencje zawodników

Opłata
Junior , Juniorka 30 zł
Junior Młodszy , Juniorka Młodsza 20 zł
Młodzik , Młodziczka 15 zł
Masters 40 zł
Kolarz turysta 20 zł
Hobby – Maraton 10 zł


B) Licencje dla osób towarzyszących w imprezach krajowych

Opłata
Trener, instruktor ,masażysta , mechanik i inne 60 zł
Sędzia 60 zł

W przypadku wydawanie licencji w trybie pilnym o płata zostanie powiększona o 50 %.
Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału.

Tryb wydawania licencji przez Regionalny Związek Kolarski:

A) Zawodnik musi przedstawić w RZKol. następujące dokumenty:

 • wypełniony oryginalny “Wniosek o wydanie licencji” na rok bieżący potwierdzony przez Klub i podpisany przez wnioskodawcę oraz rodzica lub osobę uprawnioną. Każda strona wniosku musi być podpisana przez Wnioskodawcę (zawodnika).
 • ksero dowodu wpłaty za licencję
 • Potwierdzenie badania lekarskiego – stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy.

B) Osoby towarzyszące składają:

 • wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na rok bieżący
 • ksero dowodu wpłaty za licencję

C) Numery licencji wystawianych przez RZKol. składają się z trzyliterowego kodu województwa i trzech cyfr, pierwsza 001.

Wniosek o wydanie licencji znajdziesz > tutaj

Kody literowe poszczególnych województw:

Regionalny związek kolarski Siedziba Kod
1 Dolnośląski Wrocław DLS
2 Kujawsko – Pomorski Toruń KPO
3 Lubelski Lublin LUL
4 Lubuski Strzelce Kraj. LUB
5 Łódzki Łódź LOD
6 Małopolski Kraków MAL
7 Warszawsko – Mazowiecki Warszawa MAZ
8 Opolski Opole OPO
9 Podkarpacki Rzeszów PKA
10 Podlaski Białystok PDL
11 Pomorski Gdańsk POM
12 Śląski Katowice SLA
13 Świętokrzyski Kielce SWI
14 Warmińsko – Mazurski Olsztyn WMA
15 Wielkopolski Kalisz WLK
16 Zachodnio – Pomorski Szczecin ZPO