Regulamin I-go Ogólnopolskiego Kryterium Kolarskiego o  Puchar Restauracji COBA i nagrodę dyrektora Banku BGŻ, 8.05.2010 Brodnica.

I.Cel  imprezy

– promocja miasta Brodnicy

– popularyzacja kolarstwa

– rywalizacja o punkty do Challange’u PZKol

  1. Organizator wyścigu

Uczniowski Klub Sportowy  „Tęcza”

III. Termin i miejsce zawodów

Wyścig uliczny zostanie  rozegrany 8 maja 2010 na trasie okrężnej :ul.Duży Rynek-Przykop-Hallera-Duży Rynek

Start i meta Brodnica ul.Duży Rynek

Start pierwszych kategorii godz. 16.30

Długość jednego okrążenia 1100m

IV. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigu w biurze imprezy tj. w restauracji SKETCH (ul.Duży Rynek) od godz. 14.00 do 16.00.

V. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy Masters posiadający licencję, tzw. Amatorzy  oraz dzieci rocznik 1997-2000 Amatorzy oraz dzieci muszą posiadać ważne badanie lekarskim np. od lekarza domowego. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych.

Obowiązuje opłata startowa dla kategorii Masters: Master 0, I, II, III, AMATORZY – 30 zł

IV  ,V – 15 zł, DZIECI- bez opłaty.

VI. Kategorie wiekowe

Masters:

Kat. O, I , II, III , IV , V

Kat. AMATORZY

Kat. dzieci 1997-2000 (chłopcy i dziewczęta)

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu

Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

14.00 -16.00  zapisy uczestników na listy startowe

16.15     odprawa techniczna i otwarcie zawodów

16.30 start kat. Dzieci – 2 okrążenia (2,2km)

ok.16.45   start  kategorii masters : III,IV,V,AMATORZY  –  10 okrążeń -11 km

ok.17.30 start kategorii : 0,I,II –  25 okrążeń – 27,5 km

VIII.Punktacja

Punktowanie co piąte okrążenie. Punktuje czterech pierwszych zawodników –5,3,2,1 pkt., na pozostałych okrążeniach 2,1. Ostatnie okrążenie pkt. Podwójnie tj.10,6,4,2

Kat. 0,I,II – punktowanie na 5,10,15,20,25

Kat. III – punktowanie na 5,10

kat. IV,V – punktowanie na 5,10

kat. AMATORZY – bez punktów, wyścig na tzw.kreskę

VIII. Nagrody

I-III miejsce  w kategoriach masters   – puchar i dyplom,

IV-VI miejsce – dyplom

I- III miejsce w kategorii Amatorzy – puchar,dyplom.

IV-VI-dyplom

kat. Dzieci – I-III puchar,dyplom, nagrody rzeczowe

IV-VI-dyplom

IX. Postanowienia końcowe

Wyścig klasyfikowany jest do Challange’u   PZKol   zgodnie z kalendarzem imprez Masters na rok 2010.

Wyścig odbędzie się na trasie okrężnej przy ruchu drogowym całkowicie zamkniętym.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z sędzią głównym wyścigu. Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest Arkadiusz Popławski – tel. 697943996  email:info@memorialpoplawski.pl , www.memorialpoplawski.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments