Regulamin Otwarcia sezonu Masters 2010, III Memoriału im. Jana Wichłacza, 18.04.2010, Padniewko

I. CEL WYŚCIGU
– popularyzacja kolarstwa na terenie miasta i gminy Mogilno

II. ORGANIZATOR
– MTC Mogilno
– PTC Poznań

III. TERMIN I MIEJSCE
18 kwietnia 2010 r. Padniewko , powiat Mogileński, województwo kujawsko – pomorskie,

IV. BIURO WYŚCIGU
– Padniewko firma EUROPOOL
– zapisy w dniu wyścigu od godz. 09.00 – 10.30
– odprawa techniczna ok. godz. 10.40

V. UCZESTNICTWO
– w wyścigu mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni.
– prawo startu mają zawodnicy posiadający ważne badanie lekarskie i licencję MASTERS na rok 2010, oraz zawodnicy nie zrzeszeni bez licencji – warunkiem uczestnictwa ważne badania lekarskie , sprawny rower i kask oraz
ubezpieczenie NW i OC

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODOÓW
– wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol
– wyścig odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym
– zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego

Wyścigi rozegrane będą w kategoriach 0 , I , II , III , IV , V
Start wszystkich kategorii jednocześnie – wyścig będzie rozegrany w
systemie OPEN z wyróżnieniem poszczególnych kategorii.
Kat. IV i V startuje 5 minut póżniej
Start wyścigu godzina 11.00
Trasa 4 x 17 kilometrów dla kat 0 , I , II , III
3 x 17 kilometrów dla kat IV i V

VII. NAGRODY
– Puchary dla zwycięzców w każdej kategorii za miejsca I – V

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
– koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator
– koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy
– opłata startowa w kat. I – III wynosi 30,- zł.
– opłata startowa w kat. IV wynosi 15,- zł

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komisję sędziowską zaprasza organizator z grona sędziów PZK-kol.
– każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność
– podczas wyścigu obowiązują kaski
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu
– impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
– zawodnicy nie stowarzyszeni kat. O 18-29 lat klasyfikowani są jako kategoria odrębna, nie zaliczana do challengu Masters na rok 2010
– przed wyścigiem będzie możliwość wykonania badań lekarskich.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez KPZKol

Komandorem wyścigu jest kol. Marek Gajda tel. 604 631 795
Wsprawie wyścigu kontaktować się z :
Marek Gajda tel.604 631 795
Maciej Wichłacz 600-24-75-80
Tadeusz Kubiak tel. 501 482 317