Regulamin I-go Ogólnopolskiego Kryterium Kolarskiego o Nagrodę Restauracji SKETCH. 8.05.2010 Brodnica oraz III-go Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Bobrowo, 9.05.2010 Bobrowo k/ Brodnicy.

Regulamin Kryterium – Brodnica 08.05.2010  > tutaj

Regulamin Wyścigu – Bobrowo 09.05.2010 > tutaj