Regulamin Wyścigu Etapowego Im. Michała Kajki oraz Mistrzostwa Makroregionu Warmińsko-Mazowieckiego ze startu wspólnego kat.Młodzik,Młodziczka, Ełk, 15-16 sierpnia 2009 roku

Regulamin znajdziesz > tutaj


Regulamin Wyścigu Etapowego Im. Michała Kajki oraz Mistrzostwa Makroregionu Warmińsko-Mazowieckiego ze startu wspólnego kat.Młodzik,Młodziczka, Ełk, 15-16 sierpnia 2009 roku