Klub Kolarski MOC Masters ze Szczecinka w najbliższą sobotę zaprasza na Kolarskie Kryterium Uliczne.

REGULAMIN Kolarskiego Kryterium Ulicznego

Szczecinek 2009

I.CEL

Popularyzacja i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwijanie sprawności fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR

Kolarski Klub Sportowy MOC MASTERS, Szczecinek, ul. Piłsudskiego 3.

WSPÓŁORGANIZATOR WSPOMAGAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku, ul. Piłsudskiego 3

III.TERMIN I MIEJSCE

16 maj 2009 / sobota / g. 14:00.

Start / meta – ul. Piłsudskiego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

Trasa kryterium – ul. Piłsudskiego, ul. Klasztorna, ul. Kamińskiego, ul. Mickiewicza.

IV.UCZESTNICTWO I WPISOWE

W kryterium mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz osoby dorosłe.

Uczniowie winni być ubezpieczeni od NNW i OC przez szkoły, osoby dorosłe – indywidualnie.

Uczniowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w wyścigu kolarskim lub pisemną zgodę opiekunów prawych ( wzór w załączeniu), oraz legitymację szkolną – do przedłożenia przy odbiorze numerów startowych.

Osoby dorosłe muszą podpisać ( przy odbiorze numerów startowych) oświadczenie ( wzór w załączeniu).
Wszystkich uczestników obowiązuje obecność na odprawie technicznej 30 min. przed pierwszym startem, tj. o g. 13:30.

Każdy ze startujących zawodników obowiązkowo musi posiadać kask sztywny ( istnieje możliwość wypożyczenia przed startem).

Każdy z uczestników kryterium poprzez zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym akceptuje poniższe zasady uczestnictwa:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją kryterium nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po kryterium. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku, lub szkody związanej z kryterium. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w kryterium. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu kryterium i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883 ).

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich startują bez dokonywania opłaty startowej.

Dorośli( kategoria VIP i OPEN ) dokonują opłaty w kwocie 15 zł/osobę ( słownie: piętnaście złotych 00/100) w terminie do 09.05.2009 (decyduje data wpływu na konto ).Wpłaty wyłącznie na konto bankowe:

Kolarski Klub Sportowy MOC MASTERS, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek

73 1940 1076 3022 4973 0000 0000

Istnieje możliwość dokonania wpłaty wpisowego w dniu zawodów – gotówką podczas rejestracji.

V.KATEGORIE I DYSTANSE

Wyścig na rolkach /dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych / – 1 okrążenie

Dziewczęta szkoły podstawowe kl. I -III – 1 okrążenie

Dziewczęta szkoły podstawowe kl. IV-VI – 2 okrążenia Dziewczęta szkoły gimnazjalne – 2 okrążenia

Dziewczęta szkoły średnie – 3 okrążenia

Chłopcy szkoły podstawowe kl. I – III – 1 okrążenie

Chłopcy szkoły podstawowe klasy IV-VI – 4 okrążenia

Chłopcy szkoły gimnazjalne – 4 okrążenia

Chłopcy szkoły średnie – 5 okrążeń

VIP – drużyny 4-o osobowe /mężczyźni i kobiety / – 4 okrążenia

Open – 10 okrążeń

Uwaga!

 1. 1 Okrążenie = ok. 1,6 km

 2. Wyścig VIP rozgrywany będzie w kategorii drużynowej na dystansie 2 okrążeń ( liczony będzie czas trzeciego zawodnika drużyny ). Po dojechaniu ostatniego zawodnika i starcie wspólnym, kolejne 2 okrążenia liczone będą do klasyfikacji indywidualnej.

 3. VIP – osoba zgodnie z opisem w Regulaminie Szczecineckiej Ligi Kolarskiej.

VI.ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich dokonują szkoły z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na www.mocmasters.pl.

Osoby dorosłe( kategoria VIP i OPEN ) dokonują zgłoszeń indywidualnie / drużynowo / z wykorzystaniem formularza jw.

Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych upływa w dniu 09.05.2009.

Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w dniu zawodów – osoby dorosłe osobiście, niepełnoletnia młodzież szkolna pod obecność opiekuna prawnego.

VII.NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach przekazane zostaną trofea sportowe.

Za zajęcie miejsc 1-6 w kategoriach przekazane zostaną imienne dyplomy.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa bądź drobny upominek.

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku.

Po zakończeniu ostatniego wyścigu, spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, biorących udział w kryterium i będących uczestnikami wyścigu przełajowego w dniu 21 marca 2009 rozlosowany będzie rower górski. Warunkiem jego otrzymania jest osobista obecność podczas losowania i okazanie się legitymacją szkolną.

Ewentualne inne nagrody, zależne od hojności sponsorów, przekazane zostaną wyłącznie uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w drodze losowania. Warunkiem ich otrzymania jest osobista obecność podczas losowania i okazanie się legitymacja szkolną.

VIII.HARMONOGRAM CZASOWY

13:00 – odprawa techniczna dla osób funkcyjnych kryterium oraz opiekunów

młodzieży szkolnej ( parking przy OSiR )

13:30 – odprawa techniczna dla wszystkich uczestników kryterium ( parking

przy OSiR )

14:00 – wyścig dziewcząt i chłopców szkół podstawowych kl. I-III

14:10 – wyścig dziewcząt szkół podstawowych

14:25 – wyścig chłopców szkół podstawowych

14:40 – wyścig na rolkach

14:55 – wyścig dziewcząt szkół gimnazjalnych

15:10 – wyścig chłopców szkół gimnazjalnych

15:30 – wyścig dziewcząt szkół średnich

15:45 – wyścig chłopców szkół średnich

16:05 – wyścig VIP-ów / mężczyźni i kobiety /

16:25 – wyścig OPEN

16:55 – losowanie nagrody głównej ( rower górski ) oraz

( zależnie od hojności sponsorów ) innych nagród rzeczowych

17:10 – podsumowanie kryterium

17:30 – 18:20 – REJS STATKIEM DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KRYTERIUM

18:30 – 21:00 – ognisko dla kategorii VIP i OPEN ( obok hali Ślusarnia )

Dekoracje zwycięzców odbywać się będą w czasie do 15 min. po zakończeniu wyścigu w każdej z kategorii.

IX.SPRAWY INNE

 • Start we wszystkich kategoriach ( oprócz open) wyłącznie na rowerach górskich

 • Start w kategorii open na dowolnych rowerach

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup startowych w przypadku nikłej frekwencji w kategoriach

 • Zbiórka opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej na parkingu przy OSiR z listami startujących na 1 h przed zaplanowanym startem

 • Odbiór numerów startowych do 30 min. przed zaplanowanym startem

 • Dzieci i młodzież szkolna, ich opiekunowie muszą być ubezpieczeni od NNW i OC przez macierzyste szkoły. Osoby dorosłe ubezpieczają się indywidualnie

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz wypadki spowodowane z winy uczestników i osób towarzyszących w czasie trwania zawodów

 • Osoby młodociane startują za zgodą i na odpowiedzialność opiekunów prawnych, osoby dorosłe na odpowiedzialność własną

 • Szpital – Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 38, Szczecinek, tel. 094 37 433 33, karetka pogotowia – Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 38, Szczecinek, tel. 094 37 433 33

 • Dyrektor wyścigu Grzegorz Bordoszewski

 • Kryterium rozegrane zostanie zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego

 • Sędziego Głównego i pozostałych wyznaczy PZKol. Szczecin

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w porozumieniu z Sędzią Głównym. Ewentualne zmiany przekazane zostaną do wiadomości na odprawie technicznej 30 min. przed pierwszym startem

Poprzedni artykułBartosz Huzarski o 4 i 5 etapie Giro
Następny artykułRegulamin Kryterium o Puchar Burmistrza Giżycka 23.05.2009
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments