MISTRZOSTWA  POLSKI  MASTERSÓW

I MAZOWSZA w jeździe dwójkami na czas

Maków Mazowiecki

6 czerwca 2009 r.

R E G U L A M I N

  1. Organizatorzy:

– Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

– Mazowiecko -Warszawski Związek Kolarski

– Makowski Klub Kolarski „Olsh-Team”

2. Cel

–    Wyłonienie Mistrzów Polski w jeździe dwójkami na czas w kolarskiej kategorii Mastersów oraz wyłonienie Mistrzów Mazowsza w kolarskiej jeździe dwójkami na czas -zawodników klubowych – wyczynowych,

–    realizacja kalendarzy imprez kolarskich komisji  masters i MWZKol w Warszawie,

–    popularyzacja kolarstwa jako sportu dla wszystkich,

–    popularyzacja Miasta i Powiatu Maków Mazowiecki.

Termin i  miejsce.

Wyścigi odbędą się w dniu 6 czerwca (sobota) 2009 roku. Start honorowy po uroczystym otwarciu Mistrzostw w Makowie Mazowieckim- godz. 15.00.

Otwarcie o godz. 14.3o na boisku Zespołu Szkół  nr 2 –  ul. gen. Puławskiego 15 ,stąd start honorowy

Start ostry – wieś Jankowo – na granicy z miastem Maków Mazowiecki (- dojazd – znakowany kierunek „OSTROŁĘKA”) – około 2km od szkoły – ulicą Mazowiecką – ostatnia ulica w prawo- to wieś Jankowo

Uczestnictwo.

W Mistrzostwach Mazowsza uczestniczyć mogą licencjonowani zawodnicy wyczynowi  kategorii młodzik, junior – młodszy, junior, elita oraz kolarze kategorii Masters klubów zrzeszonych w Mazowiecko – Warszawskim Związku Kolarskim, zarówno mężczyźni jak i kobiety.

W Mistrzostwach Polski Mastersów wszyscy posiadający licencję „Masters”- bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe (patrz strona 6 pkt.3 Kalendarza Imprez Mastersów 2009 r.)

Zgłoszenia.

Zgłoszenia- do Mistrzostw Mazowsza wyłącznie klubowe, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2009 roku pocztą elektroniczną – email: jerzel@neostrada.pl. z propozycją kolejności startu poszczególnych dwójek.

Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia skutkować będzie sankcjami przewidzianymi w przepisach.

Takie ograniczenie wynika z potrzeby wcześniejszego przygotowania list startowych i dyscypliny czasowej co do zajętości ulic i dróg.

Kolejność zgłoszeń  Mastersów -w tym elektronicznych- będzie miała wpływ na kolejność startu. Mistrzowie (trzy miejsca) z roku 2008 startują  jako ostatni w swoich kategoriach,

pod warunkiem utrzymania składu i kategorii wiekowej.

Biuro  wyścigów znajdować się będzie w Zespole Szkół  nr 2 w Makowie Mazowieckim,  ul. Pułaskiego  15  i czynne będzie w dniu 6.06.2009 w godzinach 9.oo – 13.oo.

Po tym czasie zgłoszenia nie będą przyjmowane bez względu na powód spóźnienia

Sposób przeprowadzenia wyścigów.

Wyścigi rozegrane zostaną na trasie:

Jankowo- Janopole – Czerwonka – Guty Duże – Ponikiew Wielka.

Dystanse:  – młodzicy –                              -9  km

– juniorzy młodsi                       -15  km

– juniorki                                     -15  km

– juniorzy                                    -28  km

– mastersi kat. V i IV                  -28  km

– Poniżej 23 lat

– elita i Mastersi I, II, III kat.     – 35 km

Kolejność startu w grupach (jak wyżej) – będzie losowana przez komisję sędziowską                      z zachowaniem postanowień pkt.5. Dwójki startują w odstępie 1 minuty.

Dwójki z jednego klubu bądź okręgu nie powinny startować bezpośrednio po sobie, chyba, że nie ma innej możliwości.

Na trasę nie będą wpuszczane – poza pojazdami sędziowskimi- żadne inne pojazdy.

Wyścigi odbywać się będą przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym co nie zwalnia zawodników od jazdy prawą stroną drogi i zachowania w czasie wyścigów środków ostrożności i obserwowania trasy.

Program minutowy wyścigów.

– godz. 9.oo do 13.oo           – biuro zawodów – legalizacja dokumentów i wydawanie

numerów  startowych  zawodnikom

– godz. 14.15                          – odprawa techniczna

– godz. 14.3o                                     – boisko szkoły – uroczyste otwarcie Mistrzostw

– godz. 15.oo                         – start  pierwszych zawodników- kat. młodzik,

– godz. 18.3o                         – przyjazd ostatnich zawodników na metę

– godz. 19.3o                         – uroczyste zakończenie Mistrzostw.

U w a g a: w przypadku niepogody  uroczystości odbędą się na sali  sportowej szkoły.

Sprawy finansowe.

Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywają organizatorzy.

Koszty uczestnictwa i opłaty startowej – wg zasad PZKol – pokrywają uczestnicy bądź kluby delegujące tych zawodników.

Postanowienia końcowe.

Komisję sędziowską wyznaczy przewodniczący Kolegium sędziów MWZKol. w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.

Przedstawicielem organizatora jest Jerzy Zelman,

ul. Ciechanowska 5 m  15, 06-2oo Maków Mazowiecki

tel. 029-78172406 bądź 0-600-043-081

adres internetowy: jerzel@neostrada.pl

Organizator nie ubezpiecza uczestników Mistrzostw i nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zawodników czy na ich rzecz.

Organizator zapewnia opiekę medyczną- 30 minut przed ,w czasie i do 30 minut po zawodach.

Adres najbliższego szpitala :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

im. Duńskiego Czerwonego Krzyża

06-200 Maków Mazowiecki

ul. Witosa 2   tel. 029-7142400

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu                             z przedstawicielem organizatora.

Opracował: Jerzy Zelman

Zatwierdzono

w Mazowiecko-Warszawskim Związku Kolarskim:

Mapa Mistrzostw:

mapa-mistrzostw-polski-mastersow-i-mazowsza-w-jezdzie-dwojkami-na-czas

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments