W czwartek 23.04.09 prologiem w Zgierzu rozpocznie się XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski
„ Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2009″.

Tegoroczny Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2009” to łącznie 430 km. Jego trasa wiedzie między innymi przez Kalisz, Turek, Tuliszków i Konin.
Kolarskie zmagania podzielono na cztery etapy oraz prolog – inaugurujący wyścig w Zgierzu 23 kwietnia, polegający na jeździe indywidualnej na czas o dystansie 2.1 km.
Etap I – 24 kwietnia: wspólny start Wieluń – Żelazków o dystansie 156 km.
Etap II – 25 kwietnia: jazda indywidualna na czas, na trasie 15.2 km, Opatówek – Chełmce, Powity – Chełmce -Opatówek.
Etap III – 25 kwietnia: Kalisz-Kazimierz Biskupi, 121 km.
Etap IV – 26 kwietnia: ze wspólnego startu Kalisz – Wieluń, 135km.
Jak zawsze można spodziewać się najlepszych polskich i zagranicznych kolarzy oraz grup zawodowych „Elite”.
Organizatorami imprezy są Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu oraz samorządy miast i gmin położonych na trasie wyścigu.


R E G U L A M I N

XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO

SZLAKIEM BURSZTYNOWYM HELLENA TOUR 2009”

KLASA UCI 2.12, 2.13

1. CEL WYŚCIGU

– umożliwienie rywalizacji sportowej

– popularyzacja kolarstwa

– promocja miast i gmin przez które prowadzi trasa wyścigu

– promocja sponsorów wyścigu

2. ORGANIZATOR WYŚCIGU:

– Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu

Współorganizatorzy

– Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu

– Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów

– Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

– Urząd Marszałkowski w Łodzi

– Urząd Marszałkowski Wielkopolski

– Starostwa Powiatowe w: Wieluniu, Sieradzu, Kaliszu, Turku, Wieruszowie i Koninie

– Urzędy Miast w: Zgierzu, Wieluniu, Koninie, Kaliszu, Turku i Wieruszowie

– Urzędy Miast i Gmin w: Burzeninie, Złoczewie, Błaszkach, Grabowie i Tuliszkowie

– Urzędy Gmin w Wierzchlasie, Osjakowie, Konopnicy, Brzeźnie, Brzezinach, Godzie-

szach Wielkich, Opatówku, Żelazkowie, Kawęczynie, Malanowie, Starym Mieście,

Kazimierzu Biskupim, Kraszewicach, Doruchowie, Bolesławcu, Łubnicach, Skomlinie

i Mokrsku

3. UCZESTNICTWO

Zawodnicy kategorii Elita i Orlik. W wyścigu mogą uczestniczyć zespoły do 8 kolarzy oraz

zawodnicy zgłoszeni indywidualnie.

4. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWANIA WYŚCIGU

Wyścig zostanie przeprowadzony w terminie od 23 do 26 kwietnia 2009 r. będzie się składał z Prologu i trzech Etapów o łącznej długości 430 km :

PROLOG 23 kwietnia – jazda indywidualna na czas na dystansie 2.1 km

Start i meta przy Ośrodku MOSiR w Zgierzu na ulicy Wschodniej 2.

13.oo – Odprawa Techniczna – Urząd Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16

15.oo – Start pierwszego zawodnika

17.30 – Dekoracja zwycięzców

Prolog rozgrywany będzie przy ruchu drogowym całkowicie zamkniętym na trasie.

Uwaga.

Wyniki z prologu będą zaliczane do klasyfikacji generalnej bez bonifikat czasowych.

Koszulki po prologu otrzymają:

Koszulkę lidera otrzyma zwycięzca prologu

Koszulkę klasyfikacji punktowej otrzyma zawodnik, który zajmie drugie miejsce

na mecie prologu

Koszulkę klasyfikacji młodzieżowej otrzyma zawodnik do lat 23, który zostanie naj-

wyżej sklasyfikowany na mecie prologu.

Koszulkę klasyfikacji Wielkopolanin otrzyma zawodnik do lat 23 reprezentujący

klub z Wielkopolski, najwyżej sklasyfikowany na mecie prologu.

2

I ETAP 24 kwietnia – ZE STARTU WSPÓLNEGO Wieluń – Żelazków 156 km

przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym na trasie wyścigu.

13.00 – Start Honorowy w Wieluniu

13.10 – Start ostry na ulicy Częstochowskiej w Wieluniu

16.40 – meta etapu w Żelazkowie

II ETAP 25 kwietnia – Jazda indywidualna na czas Opatówek – Chełmce – Powity –

Chełmce – Opatówek 15.2 km przy ruchu drogowym całkowicie zamkniętym.

10.00 – start pierwszego zawodnika przy firmie „Jutrzenka” w Opatówku.

12.00 – meta ostatniego zawodnika

III ETAP 25 kwietnia – ZE STARTU WSPÓLNEGO Kalisz- Kazimierz Biskupi –121 km

Przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym na trasie i całkowicie zamknię-

tym na rundzie końcowej w Kazimierzu Biskupim.

14.30 – dekoracja zwycięzców II etapu Rynku Głównym w Kaliszu

15.00 – Start Honorowy z Rynku Głównego

15.10 – start ostry z ul. Warszawskiej

17.50 – meta Etapu na ulicy 1 Maja w Kazimierzu Biskupim

IV ETAP 26 kwietnia – ZE STARTU WSPÓLNEGO Kalisz – Wieluń 135 km przy ruchu

drogowym częściowo ograniczonym na trasie etapu i całkowicie zamkniętym na

rundzie końcowej w Wieluniu.

12.00 – Start Honorowy z Rynku Głównego w Kaliszu.

12.10 – start ostry ul. Łódzka przy hali sportowej OSRiR

15.00 – meta w Wieluniu i zakończenie wyścigu.

5. SPOSÓB ROZEGRANIA WYŚCIGU

Wyścig zostanie rozegrany w klasie 2.12, 2.13 i będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami sportowymi PZKol oraz według niniejszego Regulaminu przygotowanego przez organizatorów. We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych przepisami Regulaminu, będzie decydował Komisarz Wyścigu w porozumieniu z organizatorami.

W czasie trwania wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Indywidualnej – Zwycięzcą zostanie zawodnik, którego łączny czas przejazdu wyścigu bę-dzie najkrótszy łącznie z karami i bonifikatami.

Aktywnego – Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów na lotnych premiach.

Na każdym etapie rozegrane zostaną trzy lotne premie zaliczane do klasyfikacji aktywnego. Trzej pierwsi zawodnicy na premiach otrzymują odpowiednio następującą liczbę punktów: 3, 2, 1 .W przypadku uzyskania przez zawodników równej ilości punktów o zwycięstwie w tej kategorii decydować będzie wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej

Punktowej –Zwycięzcą zostanie zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów na etapach i ukończy wyścig. Na mecie I, II i III etapu 20 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte miejsce:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów o zwycięstwie w tej klasy-fikacji decydować będzie wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej.

Młodzieżowa – Zwycięzcą zostanie zawodnik do lat 23 najwyżej sklasyfikowany w końcowej klasyfikacji wyścigu.

Wielkopolanin – Zwycięzcą zostanie zawodnik reprezentujący klub z Województwa Wielkopolskiego zajmujący najwyższą lokatę w kategorii Młodzieżowej.

Drużynowa – o kolejności drużyn decydować będzie suma czasów uzyskanych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników na poszczególnych etapach.. W przypadku jednakowych czasów decydować będą wyższe miejsca w klasyfikacji generalnej.

BONIFIKATY CZASOWE.

Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca na I, III i IV etapie przyznawane będą bonifikaty czasowe, odpowiednio 10, 5, 3 sek. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca na lotnej premii przyznawane będą bonifikaty czasowe odpowiednio: 3 sek,. 2 sek. i 1 sek. ( trzy premie na etapie}.

6. NAGRODY

Łączna pula nagród finansowych – 31.500 PLN.

Ilość i wysokość nagród pieniężnych oraz ilość i wykaz fundatorów pucharów, zostanie podana na odprawie technicznej w dniu 23 kwietnia na odprawie technicznej przed startem do prologu. Zawodnik może być bez uprzedzenia pozbawiony częściowo lub całkowicie regulaminowej nagrody w przypadku nie stawienia się do ceremonii dekoracji oraz za nie założenie koszulki sponsora wyścigu.

7. SPRAWY FINANSOWE

Zawodnicy i osoby towarzyszące uczestniczą w wyścigu na koszt własny i wnoszą u organizatora następujące opłaty:

– opłatę startową zgodnie ze stawkami PZKol .

– za noclegi i wyżywienie ( 3 śniadania 2 obiady 3 kolacje ) 225 zł od osoby.

Opłaty można wnieść przelewem na konto Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu – Bank Zachodni WBK S.A. I/O Kalisz 82-1090-1128-0000-0000-1201-5703, lub gotówką w dniu 23 kwietnia 2009 r. przed odprawą techniczną zwołaną w Urzędzie Miasta Zgierza – Plac Jana Pawła II. Przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 10.oo – 13.00.

Jeżeli opłaty dokonano przelewem, przy akredytacji należy okazać dowód przelewu.

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA Komisarzy wyścigu wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol, pozostały skład Komisji Sędziowskiej – Kolegium Sędziów WZKol Kalisz.

9. PORZĄDEK i BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie etapy ze startu wspólnego zostaną rozegrane w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas prze-jazdu kolarzy i kolumny wyścigu. Na trasie prologu i etapu jazdy indywidualnej na czas oraz na rundach końcowych III i IV etapu ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty.

4

Wszyscy zawodnicy, podczas wszystkich etapów Wyścigu, mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych

Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy w kolumnie wyścigu należy używać świateł mijania. Kierowcy pojazdów z kolumny wyścigu są zobowiązani podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, organizatora wyścigu oraz funkcjonariuszy Policji.

10. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do wyścigu, rezerwację miejsc noclegowych i wyżywienia należy kierować na adres organizatora : Kaliskie Towarzystwo Kolarskie ul. Wał Matejki 2 62-800 Kalisz tel-fax: (0-62) 757 55 68 , e-mail: ktk.kalisz@wp.pl ,w terminie do dnia 20 kwietnia 2009 r.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy i osoby towarzyszące startują w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione i uszkodzone w czasie wyścigu Kierownicy ekip oraz akredytowane osoby są odpowiedzialni finansowo za szkody i zniszczenia w użytkowanych pomieszczeniach oraz za pozostawienie pomieszczeń w należytym porządku.

Biura Wyścigu : Prolog – Urząd Miasta Zgierza –Pl. Jana Pawła II 16

I Etap – Urząd Gminy w Żelazkowie

II Etap – Firma „Jutrzenka” w Opatówku

III Etap – Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim

IV Etap – Urząd Miasta Wielunia

Adresy Szpitali.

Prolog : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie

Zgierz ul. Parzęczewska 35 – telefon: (0-42) 714 45 00

I i IV etap : Szpital Miejski w Wieluniu ul Szpitalna 16, telefon (043) 843 83 11

II etap : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul.Poznańska

telefon : (0-62) 765 12 51

III etap : Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie ul. kard. Wyszyńskiego 1

telefon : (0-63) 240 40 00

Funkcję Dyrektora Wyścigu pełni Bronisław Krakus – tel : 0 607 619 295

Osoby odpowiedzialne za organizację etapów:

PROLOG Zgierz – Adam Zamojski 0 508 199 833

Tadeusz Biernacki 0 602 699 626

I ETAP Wieluń – Dariusz Leman 0 663 051 818

– Sebastian Celer 0 602 185 446

II ETAP Opatówe – Krzysztof Dziedzic 0663 277 779

III ETAP Kazimierz Biskupi – Janusz Konopczyński 0636 428 240,

Kazimierz Zajączkowski 0 501 132 011

IV ETAP Wieluń – Dariusz Leman 0 663 051 818

– Zdzisław Gracz 0 604 727 279

Regulamin zatwierdzono w PZKol Warszawa dnia ………..

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments