Procedura wydawania licencji kolarskich w 2009 roku.

Regionalny Związek Kolarski wydaje następujące licencje:


A)  Licencje zawodników

– Junior , Juniorka

– Junior Młodszy , Juniorka  Młodsza

– Młodzik , Młodziczka

Masters

– Kolarz  turysta

– Hobby – Maraton

B)  Licencje  dla osób towarzyszących  w  imprezach  krajowych

– Trener, instruktor ,masażysta , mechanik  i  inne

– Sędzia

W  przypadku  wydawanie   licencji  w  trybie  pilnym o płata  zostanie   powiększona o 50 %.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 % wartości oryginału.

Tryb  wydawania  licencji  przez  Regionalny  Związek  Kolarski:

A)     Zawodnik  musi przedstawić w RZKol. następujące  dokumenty:

  • wypełniony oryginalny „Wniosek o wydanie licencji” na rok bieżący potwierdzony przez Klub i podpisany przez wnioskodawcę oraz rodzica lub osobę uprawnioną. Każda strona wniosku musi być podpisana przez Wnioskodawcę (zawodnika).
  • ksero dowodu wpłaty za licencję
  • Potwierdzenie badania lekarskiego – stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy.

B)              Osoby towarzyszące składają :

  • wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na rok bieżący ,
  • ksero dowodu wpłaty za licencję

C)              Numery  licencji  wystawianych  przez  RZKol. składają  się  z  trzyliterowego kodu województwa  i  trzech cyfr, pierwsza 001.

Regionalne Związki Kolarskie > kliknij tutaj

Kody literowe poszczególnych województw:

REGIONALNY  ZWIĄZEK  KOLARSKI

SIEDZIBA

KOD

1

Dolnośląski Wrocław

DLS

2

Kujawsko – Pomorski Toruń

KPO

3

Lubelski Lublin

LUL

4

Lubuski Strzelce  Kraj.

LUB

5

Łódzki Łódź

LOD

6

Małopolski Kraków

MAL

7

Warszawsko – Mazowiecki Warszawa

MAZ

8

Opolski Opole

OPO

9

Podkarpacki Rzeszów

PKA

10

Podlaski Białystok

PDL

11

Pomorski Gdańsk

POM

12

Śląski Katowice

SLA

13

Świętokrzyski Kielce

SWI

14

Warmińsko – Mazurski Olsztyn

WMA

15

Wielkopolski Kalisz

WLK

16

Zachodnio – Pomorski Szczecin

ZPO