Polski Związek Kolarski

Członkowie Zarządu podjęli uchwałę w sprawie zwołania walnego zgromadzenia, na którym zostaną przeprowadzone nowe wybory na Prezesa i członków Zarządu.

Burza wokół Polskiego Związku Kolarskiego trwa od dłuższego czasu i, tak jak wszyscy przewidywali, skończyło się na zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZKOL w dniu 22.12.2017 w Pruszkowie (na torze kolarskim) o godzinie 12.00 w pierwszym terminie i o godzinie 12.15 w drugim terminie. Według informacji na stronie PZKol najważniejszymi punktami zebrania będą:

  • Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu;
  • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa zarządu;
  • Wybory Prezesa Zarządu PZKOL;
  • Sprawozdania członków zarządu z działalności 2017 r.;
  • Dyskusja nad sprawozdaniami członków zarządu;
  • Odwołanie członków Zarządu;
  • Wybory członków Zarządu.

W ostatnim miesiącu doszło do wielu rozłamów w Polskim Związku Kolarskim – z funkcji vice prezesów zrezygnowali Piotr Kosmala i Adam Wadecki, a ze sponsorowania PZKol wycofał się Dariusz Miłek – właściciel firmy CCC.