Chociaż wielu z nas rowerem przemieszcza się przez cały rok, to jednak dla większości społeczeństwa wiosna to moment, w którym warto wyciągnąć swój rower na światło dzienne i powoli przyzwyczajać się do tego środka transportu.

Jest to również czas pełen obaw, związanych z bezpieczeństwem naszym oraz naszego jednośladu. Ryzyko jest duże, od niegroźnych kolizji z innymi uczestnikami ruchu, poważniejszych wypadków, urazów, do pospolitych kradzieźy lub rozbojów. Wydawałoby się, że analogiczna sytuacja dotyczy samochodów i odpowiedzialości ciążącej na kierowcach – dla których firmy ubezpieczeniowe przygotowały odpowiednie oferty. Od pewnego czasu, niektóre z nich posiadają również produkty skierowane dla cyklistów i to właśnie im się dzisiaj przyjrzymy.

Pamiętajmy jednak, że polisy są różne i na początku warto byłoby poznać ich przeznaczenie i cel.

Do dyspozycji mamy trzy rodzaje polis:

 • AC (Casco) jest polisą, która ma nas chronić przed uszkodzeniem oraz kradzieżą pojazdu
 • OC (Odpowiedzialność Cywilna), chroni innych przed wyrządzonymi przez nas szkodami
 • NNW (Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków) chroniące nas, bądź nasz pojazd przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Gdy już znamy podstawy, wiemy jaki produkt będzie dostosowany do naszych wymagań, przyjrzyjmy się zatem co oferują nam firmy ubezpieczeniowe.


PZU

Ubezpieczenie “Bezpieczny rowerzysta” to produkt, który od dłuższego czasu gości na naszym rynku (2003 rok). Jest to ubezpieczenie kompleksowe, zawierające wszystkie wcześniej wymienione typy polis.

Skierowane dla każdego rowerzysty, nawet jeżeli nie jest właścicielem prowadzonego jednośladu. Zawrzeć możemy je na okres od jednego dnia, do roku.

Ubezpieczenie casco

Firma deklaruje wypłatę w dwóch przypadkach:

 • Jeśli ktoś, ukradnie Ci bagaż, kiedy jedziesz na rowerze bądź uszkodzi rower, kradnąc bagaż.
 • Jeżeli ktoś zrabuje lub uszkodzi rower, bagażnik, ramy, koła itp. (tzw. wyposażenie stałe).

Jak widzimy, ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży roweru, która nie byłaby połączona z rabunkiem. Oznacza to dla nas tyle, że pieniądze otrzymamy tylko w wypadku, w którym i nam stanie się krzywda. Nie będą one również duże, PZU deklaruje wypłatę w wysokości wartości rynkowej roweru nie przekraczającej jednak 5.000 zł.

Warto również wnikliwie przeczytać regulamin polisy, ubezpieczyciel określa w nim sytuacje w których pieniędzy nie otrzymamy. Są to kolejno:

 • stan nietrzeźwości,
 • wyczynowa jazda na rowerze,
 • osoby poniżej 18 roku życia bez ważnej karty rowerowej,
 • szkody powstałe podczas transportu roweru innym środkiem lokomocji.

Oraz inne, całość możecie wnikliwie przeczytać tutaj.

Ubezpieczenie OC

To zdecydowanie najlepsza i najbardziej przejrzysta cześć tego ubezpieczenia. PZU udzieli nam ochrony, gdy podczas korzystania z roweru w wyniku naszego postępowania osoba trzecia dozna szkody osobistej, bądź szkody rzeczowej. Suma gwarancyjna waha się pomiędzy 10.000 a 200.000 zł, a jej ostateczna wysokość uzgadniana jest z ubezpieczającym.

Należy również pamiętać, że i w tym wypadku towarzystwo określa przypadki, w których pieniędzy nie otrzymamy.

Ubezpieczenie NNW

Jeśli w czasie jazdy lub prowadzenia roweru, zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek w wyniku, którego nasze zdrowie ucierpi, PZU wypłaci nam pieniądze.

Suma ubezpieczenia waha się pomiędzy 5,000 a 50,000 zł.

Ubezpieczenia dodatkowe

Istnieje możliwość ubezpieczenia bagażu, który przewozimy rowerem. Jako bagaż, należy traktować wszystkie rzeczy przewożone rowerem, należące do osoby ubezpieczonej lub przez nią wypożyczone (pisemne udokumentowanie wypożyczenia), w tym części rowerowe. Pieniądze otrzymamy, gdy bagaż ulegnie zniszczeniu w skutek:

 • ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego
 • akcji ratowniczej
 • wypadku
 • rabunku

Maksymalna suma, to 3.000 zł.ł

Rodzaj ubezpieczenie Suma ubezpieczenia Składka miesięczna Składka za 3 miesiące Składka roczna
NNW 20.000 zł 10 zł 20 zł 50 zł
OC 20.000 zł 4 zł 8 zł 16 zł
Bagaż 500 zł 5 zł 8 zł 15 zł
Casco roweru 500 zł 10 zł 20 zł 40 zł

Składka miesięczna za pełen pakiet to 29 zł, za trzy miesiące 56 zł, zaś roczna to 121 zł.


TU EUROPA

“Ubezpieczenie rowerzysty” tak nazywa się ubezpieczenie tego towarzystwa. Występuje ono w dwóch wariantach, każdy z nich zawiera pakiet OC, NNW, ubezpieczenie kosztów ratownictwa oraz ograniczony Assistance.

Najłatwiej będzie to, przedstawić za pomocą tabelki:

Wariant ubezpieczenia Standard Standard Plus
Koszty ratownictwa i poszukiwań 3.000 PLN 5.000 PLN
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 10.000 PLN 20.000 PLN
Koszty rehabilitacji na terenie RP 300 PLN
Ubezpieczenie OC 15.000 PLN 25.000 PLN
Ubezpieczenie assistance
Skladka 70,00 PLN 90,00 PLN

 

Jak widzimy, jedyna różnica to pokrycie kosztów rehabilitacji, czy jest ona warta różnicy w wysokości składki, to już pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami.

Reszta z oferowanych produktów nie odbiega od tego co oferuje PZU, podobne są również warunki, w których TU nie wypłaci nam nic:

 • użytkowania roweru niezgodnie z przepisami kodeksu drogowego,
 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia,
 • wykonywania pracy fizycznej,
 • wyczynowego uprawiania sportów,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • wyrządzone podczas uczestnictwa w rajdach i wyścigach rowerowych,
 • wypraw do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.

PROAMA

Pakiet ubezpieczeń OC i NNW assistance pod nazwa “ROWERZYSTA” od tego towarzystwa to nowość na naszym rynku. Trzeba przyznać, że podeszło ono do tematu poważnie, opisując w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bardzo dokładnie jego zakres, oraz wszelkie limity, które dotyczą ubezpieczonego. Każda zainteresowana osoba, powinna dokładnie przyjrzeć się tabelkom na stronach od 2 do 4.

Podchodząc do tematu całościowo, oto co oferuje nam “ROWERZYSTA”:

 • ubezpieczenie OC rowerzysty zapewniające ochronę przed skutkami finansowymi w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas jazdy rowerem,
 • ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków podczas jazdy rowerem oraz w życiu codziennym,
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem całej rodziny,
 • szereg usług assistance, m.in. wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, wizyta fizjoterapeuty, a także organizacja serwisu dla roweru,
 • Osobisty Doradca, który służy radą i pomocą w trakcie trwania ubezpieczenia.

Oraz ogólny zakres ochrony:

Zdarzenie objęte ochroną Suma ubezpieczenia / Limit odpowiedzialności
śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł / 20 000 zł / 30 000 zł / 50 000 zł
trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł / 20 000 zł / 30 000 zł / 50 000 zł
OC w życiu prywatnym związana z używaniem roweru 20 000 zł / 30 000 zł / 50 000 zł
Assistance Rowerzysty limity zgodnie z OWU

Zakres assistance:

 • wizyta lekarza,
 • opieka po hospitalizacji (wizyta pielęgniarki),
 • wizyta fizjoterapeuty,
 • wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • transport z placówki medycznej do miejsca zamieszkania,
 • transport medyczny ambulansem do miejsca zamieszkania,
 • organizacja serwisu dla roweru,
 • concierge,
 • usługi informacyjne.

 

MySafety AXA

Oferuje nam produkt niespotykany do tej pory. Wraz z samym ubezpieczeniem otrzymujemy bowiem, pakiet ochronny, który zawiera:

 • Bezpłatne, całodobowe Centrum Alarmowe mySafety
 • Natychmiastowe zgłoszenie utraty sprzętu na policję i przekazanie wszystkich dotyczących go danych.
 • Monitorowanie portali sprzedażowych przez okres 12 miesięcy.
 • Umieszczenie w sieci zdjęć utraconego roweru.

Dodatkowo:

 • Plombę kruszącą z:
  • unikalnym numerem identyfikacyjnym,
  • instrukcją postępowania dla znalazcy,
  • ostrzeżeniem dla złodzieja.
 • Stalową linkę z alarmem.

Jak widzimy, TU stara się podejść do tematu, nie tylko oferując ochronę przed kradzieżą bądź zniszczeniem, ale również wyręczając ubezpieczonego w momencie, w których jedna z tych rzeczy się już zdarzy.

Samo zawarcie ubezpieczenia, wymaga jednak spełnienia kilku punktów, które przewiduje ubezpieczyciel. Na podstawie umowy ubezpieczenia ochroną może zostać objęty tylko jeden rower, który:

 • posiada numer ramy
 • mamy zdjęcia roweru, na których widoczne jest oznakowanie roweru,
 • posiadamy kopię dowodu zakupu roweru oraz zabezpieczenia rowerowego (o ile zabezpieczenie rowerowe nie jest oferowane wraz z usługą mySafety) zostały przekazane do mySafety przed dniem rozpoczęcia świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, a w dniu przystąpienia do ubezpieczenia zostaną złożone niezbędne oświadczenia, zawierające między innymi informacje dotyczące wieku roweru (nie więcej niż 3 lata), jego wartości w dniu zakupu oraz posiadanego zabezpieczenia rowerowego.

W zamian, oferowany jest następujący zakres:

Zakres Pakiet / Sumy ubezpieczeń
Pakiet srebrny Pakiet zloty
Utrata roweru do 5 000 zł do 5 000 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 18,000 zł(100 zł za jeden dzień) do 27 000 zł (150 zł za jeden dzień)
Złamanie kości w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Grupa I 100 zł 200 zł
Grupa II 200 zł 400 zł
Grupa III 500 zł 1 000 zł
Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego 40 000 zł 100 000 zł

Opracował: Paweł