Regulamin Wyścigu Etapowego im. Michała Kajki oraz Mistrzostwa Makroregionu Warmińsko-Mazowieckiego ze startu wspólnego kat.Młodzik,Młodziczka Ełk, 15-16.08 2009

Regulamin znajdziesz > tutaj