REGULAMIN III- Kolarskiej Majówki o Puchar Starosty Wieliczki pod patronatem Burmistrza Wieliczki i Starosty Wielickiego oraz Wójta Gminy Biskupice. Wieliczka 16 maja 2009 roku

1. CEL ZAWODÓW:
·Popularyzacja kolarstwa szosowego.
● Wyłonienie najlepszych zawodników

2. ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon w Wieliczce ul. Krzyszkowicka SP.4

Dyrektor Wyścigu: Kazimierz Dylawerski tel. 0-12 288-10-36, tel. kom. 503 680 264 Sędzia główny Krzysztof Dymek tel. kom.668 257 575

3 .Termin i miejsce 16 Maj 2009r. sobota godz. 12.00 Dom Ludowy w Wieliczce ul. Krzyszkowicka

4.Uczestnictwo w zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy bez licencji, dzieci od lat 7, młodzież, kobiety i masters , również zawodnicy z licencją .. Zawodnicy powinni posiadać odpowiedni sprzęt oraz strój kolarski.

5. SIŁY ZABEZPIECZAJĄCE IMPREZE:

1) karetka pogotowia z obsługą „służba Maltańska” w Wieliczce oraz lekarz

2) służba zabezpieczenia trasy siły organizatora Ochotnicza Straż Pożarna (20 osob)

3) zabezpieczenie dróg dojazdowych policja i straż miejska 6 osob

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów- konieczne pisemne pozwolenie od rodziców na udział w wyścigu ).
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

Każdy uczestnik wyścigu zobowiązany jest do posiadania roweru ze sprawnymi hamulcami
Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłaty startowej i odebrania numeru startowego

Zawodnicy licencjonowani i mastersi zgodnie z przepisami PZKoL – (kat. 0-III 30 zł., IV-V 15zł.)
Opłata startowa dla; dzieci do lat 15 – 5 zł; Młodzież od 16-19lat, kobiety i kategoria rekreacyjna 15 zł.

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW; Nagrody 1 miejsce – puchar 1-6 miejsca – nagrody rzeczowe

1-6 miejsca – dyplomy

Woda mineralna, baton i po ukończeniu wyścigu posiłek regeneracyjny.

8. PROGRAM ZAWODÓW;

Godz. 10:00 – 12:30 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów w Domu Ludowym ul. Krzyszkowiska

Godz. 11:45 – odprawa techniczna

Godz. 12:00– start dla wieku 7-8 lat dziewczęta i chłopcy

Godz. 12 ;15– start dla wieku 9 – 10 lat dziewczęta i chłopcy

Godz. 12:30 – start dla wieku 11-12lat oraz 13-15lat dziewczęta i chłopcy

Godz. 13:00 – kobiety open, (8 okrążenie)

Godz. 13:01 – 16-19 lat dla mężczyzn (8 okrążenie)

Godz. 13:02 – powy. 20 lat mężczyźni kat. (4 okrążeń)

Rekreacyjna – rowery górskie itp.

Godz. 13;45- zawodnicy z licencją Junior młodszy i Junior (10 -12okrążeń)

Godz. 13;46 – Mastersi IV- V (12-10 okrążeń)

Godz. 14:45 – Mastersi „0”i I (16 okrążeń)

Godz. 16:00 – Mastersi II i III (14 okrążenia)

Godz..17.00 – zakończenie wyścigu

Godz. 17.10 – 17:30 – uroczyste zakończeni majówki – dekoracja zwycięzców

* Godziny startu i ilość rund może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników oraz warunki atmosferyczne. Ostateczne informacje zostaną podane na linii startowej.

9. Sposób rozegrania wyścigu – dystanse (kategorie wiekowe)
7-8 lat – 1 km (1 okrążenia) Jaśminowa, Sadowa, Krzyszkowicka (jedno okrążenie 1km) 9-10lat –2km (2 okrążenia) Jaśminowa, Sadowa, Krzyszkowicka

11-12lat -4 km ( 4 okrążeń) Jaśminowa, Sadowa, Krzyszkowicka.

13-15 lat – 4 Km ( 4 okrążeń) Jaśminowa, Sadowa, Krzyszkowicka. Pozostałe kategorię będą pokonywać trasę jedno okrążenie 2,7 km drogą asfaltową STARTi META;przy domu Ludowym ul. Krzyszkowicka, Kasztanową i Sadową.

Kategoria – kobiet open 21,6 km (8 okrążeń)

Kategoria – 16-19 lat dla mężczyzn – 21,6 km (8 okrążeń)

VIP na rowerach górskich itp. 10,8 km (4 okrążeń)

Kategoria Junior Młodszy, Junior z licencją -27 km ( 10 -12okrążeń)

Kategoria 0 – 20–29 lat dla mężczyzn – 43,2 km (16 okrążeń)

Kategoria I – 30 – 39lat dla mężczyzn – 43,2 km (16 okrążeń)

Kategoria II – 40—49lat dla mężczyzn – 37,8 km (14 okrążeń) Kategoria III – 50—59lat dla mężczyzn – 37,8 km (14 okrążeń) Kategoria IV – 60 — 69lat dla mężczyzn – 32,4 km (12okrążeń)

Kateg0ria V – 70 i starsi mężczyzn – 27 km (10 okrążeń)

10. INFORMACJA NA TEMAT TRASY
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez ratowników medycznych , OSP i policji. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

11. SPOSÓB ROZEGRANIA WYŚCIGU

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol. ● Wyścig rozegrany będzie przy ruchu zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego w kraju . ● Uczestnicy wyścigu odpadający z grupy zasadniczej poruszają się po trasie wyścigu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego obowiązujące w naszym kraju.
● Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pojedynczych zabudowań.
● Organizator po zakończeniu wyścigu zobowiązuje się do przywrócenia stanu pasa drogowego na trasie przejazdu.
● Organizator nie bierze odpowiedzialności za spowodowane wypadków przez uczestników wypadku.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA. . Komisja Sędziowska i Sędzia Główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Małopolskiego Związku Kolarskiego

13. Porządek i bezpieczeństwo 1. Dysponenci pojazdów zobowiązani są do naklejenia oznaczeń organizacyjnych i informacyjnych wyścigu. 2. Kierowcy pojazdów w kolumnie zobowiązani są podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, Komisji Sędziowskiej, organizatora i innym funkcjonariuszom wyścigu. 3. Nie wolno pozostawiać pojazdu lub zatrzymywać się bez przyczyn . Pojazd należy parkować w miejscach wyznaczonych lub wskazanych.

14. INFORMACJE DODATKOWE: ·uczestnicy wyścigu są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania wyścigu, dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
● Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
● W przypadku rezygnacji z wyścigu Organizator nie zwraca wpisowego.
● Uczestnik Wyścigu podpisując Kartę Uczestnictwa Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
● Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments