Regulamin dwuetapowego, VIII– go  Ogólnopolskiego  Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Miłki k/ Giżycka

I etap – 11 września 2010 roku – sobota      Ch – I

II etap – 12 września 2010 roku  – niedziela    Ch – I

Wyścigi punktowany do challenge’u PZKol  2010r. kolarzy masters  jako dwa oddzielne wyścigi!!

I.      Cel imprezy

–          promocja Gminy Miłki

–          popularyzacja kolarstwa  na Warmii i Mazurach

–          rywalizacja o punkty do Challange’u  Polskiego Związku Kolarskiego-kolarze masters.

II.                Organizatorzy wyścigu

–    Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach

–          Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkach i Marcinkowej Woli.

–          Towarzystwo Kolarskie  „Masters Giżycko”

III .     Termin i miejsce zawodów

Dwuetapowy wyścig szosowy  zostanie rozegrany w dniach 11 – 12 września  2010 roku na trasie

okrężnej:

11.09.2010r. Start honorowy- stadoin gminny w MiłkachStart ostry i meta – Miłki / ul.Jeziorna/ – Wierciejki – Rydzewo –  Staświny – Miłki (ul. Jeziorna)

Start  pierwszej kat. wiekowej o godzinie 12.00.

Długość jednego okrążenia wynosi ok. 19 km.

12.09.2010r. Start i meta – Miłki / na wys. stadionu sportowego/ –  Staświny – Lipowy Dwór          – Miłki

Start  pierwszej kat. wiekowej o godzinie 11.15.

Długość jednego okrążenia wynosi ok. 11 km.

IV.             Zgłoszenia

Buiro zawodów- stadion gminny w Miłkach :

11.09.2010r.  kolarska młodzież   od godziny 9.00 do  godziny 11.30 ,Masters  do 15.00

12.09.2010r.kolarze masters od 9.00 do 10.30, pozostałe kategorie wiekowe do 14.00

V.                Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną licencję kolarską.

Osoby nie posiadejące licencji zostaną dopuszczone do wyścigu po uprzednim zgłoszeniu

telefonicznym i uzgodnienia z organizatorem!!!

Startujących zawodników obowiązują kaski sztywne.

VI.             Kategorie wiekowe kolarzy masters:

Kat . I         30 –39 lat

Kat . II       40- 49 lat

Kat . III      50- 59 lat

Kat . IV      od 60 lat

VI .     Sposób przeprowadzenia wyścigu

Wyścigi rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym

regulaminem.

11.09.2010r. Program minutowy :

09.00-11.30    zapisy uczestników na listy startowe (kolarska młodzież), masters do 15.00

11.50 Start honorowy (wszystkie kategorie kolarskiej młodzieży)

12.00       junior, senior –  4 okrązenia. –76 km

12.02         junior młodszy, kobiety open – 3 okrążenia. – 57 km

12.05         młodzik, młodziczka, juniorka młodsza  2 okrążenia. – 36km

12.06         żak,żaczka  1 okrążenie – 19 km.

15.20 Start honorowy kolarzy masters (wszystkie kategorie)

15.30              start kat.   I    –    4 okrążenia , 76 km.

15.33              start kat. II   –      4 okrążenia , 76 km.

15.36              start kat. III   –     3  okrążenia ,57 km.                                                                                                         15.37              start kat. IV  –      3 okrążenia ,57 km.

15.38              strat kat.V-          2 okrążenia ,38 km.                                                                                         ok. godz. 19.00  ognisko z poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym            „ALEKSANDRA”  w Miłkach ul. Giżycka 48 / pieczone prosie i browar /

12.09.2010r. Program minutowy :

09.00-10.30    zapisy uczestników na listy startowe masters,  kolarska młodzież, do 14.00

11.00           odprawa techniczna i otwarcie zawodów.

11.15           start kat. I       – 8 okrążenia ,  88km,

11.17           start kat. I       – 8 okrążenia ,  88km,

11.20           start kat. III     – 6 okrążenia ,66 km.

11.22           start kat. IV    – 4 okrążenia , 44 km.

11.23           start kat.V    – 3 okrążenia , 33 km.

14.30       junior, senior –  8 okrązenia. – 88 km

14.32         junior młodszy, kobiety open – 5 okrążenia. – 55 km

14.35         młodzik, młodziczka, juniorka młodsza  3 okrążenia. – 33km

14.36         żak,żaczka  1 okrążenie – 11 km.

ok. godz. 14.00   wręczenie nagród kolarzom masters i poczęstunek

ok. godz. 18.00  wręczenie nagród kolarskiej młodzieży, poczęstunek i zakończenie zawodów.

VII . Zasady finansowania

Koszty organizacyjne wyścigu pokrywają organizatorzy.

Koszty uczestnictwa : dojazd, wyżywienie , zakwaterowanie  i opłata startowego za każdy dzień startowy w wysokości  30 zł. dla kat. I – III i 15 zł. dla kat. IV i V pokrywają uczestnicy.

Pozostałe kategorie wg stawek PZKol.

VIII.  Nagrody  w klasyfikacji generalnej za dwa etapy:

I – III miejsc w kategorii wiekowej : junior młodszy, junior, senior, kobiety open, masters

–  puchar , nagroda finansowa.

IV – VI  medal ,

w kategorii wiekowej : żak, żaczka,młodzik,młodziczka, juniorka młodsza:

I – III  puchar

IV – VI medal

UWAGA!!!

Nagrody finansowe  będą przyznane jeżeli w danej kategorii wiekowej wystartuje co najmniej

8 zawodników!!!

WYSOKOŚĆ NAGRÓD FINANSOWYCH PODANA ZOSTANIE W CZASIE ODPRAWY TECHNICZNEJ!!!

Wyścig zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Zwiazek Kolarski w Olsztynie

IX.   Postanowienia końcowe .

Wyścigi klasyfikowane są  do Callange’u PZKol  – zgodnie z kalendarzem  imprez   kolarzy Masters

na rok 2010.

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej  przy „częściowo ograniczonym ruchu drogowym”                                                                                                                                                dla zasadniczej grupy . Obowiązuje uczestników ruch tylko i wyłącznie prawostronny –  pozostali kolarze   zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego .

Każdy zawodnik  ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych  wypadków we własnym zakresie           / OC i NW/ i uczestniczy w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub  na rzecz uczestników wyścigów  i          osób towarzyszących .

Komisję Sędziowską zaprasza organizator, wytypowaną przez  Warmińsko-Mazurski Związek        Kolarski  w Olsztynie .

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu  w porozumieniu z     Sędzią Głównym  wyścigu .

Odpowiedzialnym za przebieg i bezpieczeństwo imprezy z ramienia organizatora jest

Jerzy Gawarecki – Prezes Towarzystwa Kolarskiego   „  Masters Giżycko” tel. 0 – 502 84 10 33

E – mail : masters7@ wp.pl

Adres szpitala :  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku              ul.Warszawska 41  tel. centrali :  0 – 87  428 52 71

Zapraszamy – życzymy   sukcesów i radości  ze sportowej  rywalizacji .

Organizatorzy

AGROTURYSTYKA

 • Agroturystyka „Aleksandra”– Aleksandra i Henryk Bernat; Miłki, ul. Giżycka 48 tel: 087 421 11 87 fax: 087 429 38 49 tel. kom: 0 602 687 486 e-mail: hbernat1@wp.pl www: www.hbernat.republika.pl
 • Agroturystyka Bernat Dariusz; Tel. (087) 4211654; www: www.free.of.pl/b/bbernat
 • Agroturystyka Grzyb Marian; Rydzewo ; ul. Mazurska 12; Tel.609061946
 • Agroturystyka Grzybowscy Sylwia i Paweł; Rydzewo; ul. Mazurska 83 Tel.(087)4211588; email: sylwiagrzybowska@o2.pl www: www.rydzewo25.mazury.info.pl
 • Agroturystyka Pidsutko Piotr; Rydzewo ul. Mazurska 55; Tel. 087 4211513 Tel.500647920, Tel.502771084 www: www.mazury.pc.pl/kwatery/pidsutko
 • Agroturystyka Ranuszkiewicz Regina; Rydzewo; ul. Mazurska 97 tel. 087 421 15 69; Fax 087 421 15 69
 • Agroturystyka Subda Iwona; Rydzewo; ul. Mazurska 92; Tel. 087 421 15 83 Tel.662 521 149 email: sub9@wp.pl www: www.apartamentyrydzewo.tk
 • Agroturystyka ,,Zakątek Baja’’; Barbara Mojżuk; Marcinowa Wola 26; Tel. 087 4211505; Tel.0501588403; email: zakatek_baja@wp.pl www: www.zakatek-baja.webpark.pl
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Karczma Stara Kuźnia” Marta Wąsiakowska; Przykop 1 Tel. 87 4211086 email: biuro@starakuznia.com.pl www: www.starakuznia.com.pl
 • Gościniec Rycerski, Paprotki 17 tel: 0 509 896 588
 • Mazurski Strych”; Grzybowski Dariusz; Rydzewo ul. Mazurska 83/5; Tel. 087 421-15-88 Kom. 606 304 973; email: dariusz.grzybowski@wp.pl www: www.mazurskistrych.pl
 • Przedsiębiorstwo Agroturystyczne ” U Kamili “, Kamila Skomra, Konopki Wielkie 26d, tel: 0 792 180 267
 • Za dębem” – Stanisław Chojnowski, Marcinowa Wola 16, tel: 0 512 033 911,www: www.mazury.info.pl
 • Plewako Andrzej  domek letniskowy Jagodne Małe,  11-513 Miłki
 • Gowkielewicz Ewa Wioletta  domek letniskowy „Wakacje u Ewy” ul. Lipowa,  11-513 Miłki

POKOJE – WYNAJM

 • Dom wakacyjny „Szydłówka” -Lilia Szydłowska Rydzewo, ul. Mazurska 50 tel/fax: 022 789 02 31 tel. Kom: 0 601 33 03 04, 0 601 21 34 21e-mail: elespl@wp.pl www: www.folk.com.pl/mazury
 • Dom ”Pod Dębami”– Leokadia Tomanek; Miłki, ul. Giżycka 63 tel: 087 562 24 37
 • Pensjonat “Teresa” Marcinowa Wola tel. 0-87 4211644
 • Pensjonat pod “Czarnym Łabędziem” Rydzewo Ul.Mazurska 98 Telefon 087 421-12-52; Biuro Obsługi Klienta 087 428-83-11; Telefon komórkowy 501-67-68-99 strona internetowa www.gospoda.pl e-mail: biuro@gospoda.pl
 • · Andrzej Flisiak, Wyszowate 38a, tel: 0 603875549, e-mail: dooisf@o2.pl
 • Pokoje gościnne – Chimowicz Mariusz, Rydzewo ul. Orzechowa 5, ul. Orzechowa 7 tel: 0 605 197 407
 • Wynajem pokoi – Konopki Wielkie 14 tel. 603 056 224
 • Wynajem pokoi gościnnych; Rydzewo ul.Świerkowa 1; tel. 087 4211510 Tel.502412509email: u_jakubka@op.pl www: www.jakubek.mazury.info

GASTRONOMIA

 • Bar – Konopki Wielkie 14 (obiady domowe; duży parking) tel. 603 056 224
 • Bar “Myśliwski” – Wyszowate tel. 0-87 4211550 (sezon)
 • Bar ,,Mazurskie Zacisze’’ Mirosława i Waldemar Wacławek; Bielskie 6; tel./fax: (087) 423 65 57; tel. Kom. 501 736 962 www: www.zacisze.wakacje.agro.pl
 • Bar piwny – Miłki, ul. Sportowa 3 tel. 603 056 224
 • “Bar u Jakubka” Rydzewo ul. Świerkowa 1; Tel. tel. 087 4211510 Tel.502412509 email: u_jakubka@op.pl www: www.jakubek.mazury.info
 • Gospoda pod “Czarnym Łabędziem” Rydzewo Ul.Mazurska 98 Telefon 087 421-12-52 Biuro Obsługi Klienta 087 428-83-11 Telefon komórkowy 501-67-68-99 www: www.gospoda.pl e-mail: biuro@gospoda.pl
 • Jadłodajnia “Kazana” – Rydzewo tel.0-87 421156
 • Karczma “Stara Kuźnia” – Przykop tel. 0-87 4211086
 • biuro@milkowkamazury.pl www: www.milkowkamazury.pl
 • Zajazd “Miłki” Grażyna i Stanisław Korytko; ul. Giżycka tel. 0-87 4211030; tel/fax: 087-421 11 30 www: www.zajazdmilki.mazury.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments