Regulamin V–go Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Wydminy PUCHAR POLSKI w kategorii MASTERS 11 lipca 2010 roku, Wydminy k/ Giżycka

Regulamin znajdziesz > tutaj