REGULAMIN

23. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii ‘MASTERS’

‘O Złotą Wstęgę Kaczawy’ – 16 maja 2009r. – sobota

 1. ORGANIZATOR

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji

– Adres: pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja,

– tel./ fax. 076 87 83 374

– osoba odpowiedzialna: Zbigniew Gruszczyński / tel. Kom. 600 935 324/

 1. KLASA WYŚCIGU

Wyścig posiada klasę Kategorii MASTERS Challange w kategorii I.

 1. TERMIN i MIEJSCE WYŚCIGU

– Wyścig zostanie rozegrany 16 maja w sobotę, woj. dolnośląskie, na trasie:

– Złotoryja – Jerzmanice Zdrój – Pielgrzymka – Wojcieszyn – Uniejowice – Zagrodo – Nowa Wieś Złotoryjska – Złotoryja /Runda: 27km/

4. UCZESTNICTWO

– W wyścigu mogą brać udział zawodnicy kat. ‘MASTERS’ posiadający licencję na 2009r.

– Zgłoszenia w biurze wyścigu, w dniu startu od godz.12.00

 1. BIURO WYŚCIGU

– Biuro wyścigu czynne w dniu wyścigu w budynku ZOKiR, pl. Reymonta 5 począwszy od godz. 12.00 do godz. 15.00,

Godz. 15.30 – odprawa techniczna w biurze wyścigu

 1. KOLEJNOŚĆ STARTÓW

Kolejność startów:

Godz. 16.00 – Kategoria ‘0’ – 18 – 29 lat – 3 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 16.00 – Kategoria ‘I’ – 30 – 39 lat – 3 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 16.05 – Kategoria ‘II’ – 40 – 49 lat – 3 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 16.05 – Kategoria ‘III’ – 50 – 59 lat – 3 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 16.10 – Kategoria ‘IV’ – 60 – 69 lat – 2 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 16.10 – Kategoria ‘V’ – powyżej 70 lat – 1 x 27km + 1km dojazd do mety

Godz. 15.50 – Start Honorowy, pl. Reymonta 5 /przed ZOKiR/

Godz. 16.00 – Start Ostry, ul. 3 Maja, droga 364 kierunek: Lwówek, Gryfów

META: pl. Reymonta /przed ZOKiR – ZOKiR miejscu startu honorowego/

 1. KLASYFIKACJA i NAGRODY

– Wyścig zaliczany jest do Challenge’u Kat. I. Zwycięzcą wyścigu w poszczególnych kategoriach zostanie ten zawodnik, który trasę wyścigu przejedzie w najkrótszym czasie. Miejsca od 1 do 6 honorowane będą ‘Złotą Wstęgą Kaczawy’.

– Dla zwycięzców poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości: 100zł.

 1. CEREMONIA DEKORACJI

– Ceremonia dekoracji odbędzie się na Placu Reymonta 5, przy miejscu Startu i Mety wyścigu o godzinie 18.30. W przypadku złych warunków atmosferycznych ceremonia odbędzie się w holu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Udział w ceremonii zobowiązani są wziąć zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 6 w każdej z kategorii. Po odbiór nagród zawodnik powinien zgłosić się osobiście w stroju sportowym.

 1. KARY

– W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol

 1. ZASADY ZABEZPIECZENIA

– Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol i Regulaminem Wyścigu,

– wyścig ze startu wspólnego zostanie rozegrany przy OGRANICZONYM RUCHU DROGOWYM, zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym

– zawodnicy zobowiązani są startować w sztywnych kaskach i na sprawnych rowerach,

– każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność,

– zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW,

– za wypadki na trasie powstałe z winy zawodników oraz za rzeczy pozostawione na trasie wyścigu i w biurze zawodów Organizator ZOKiR nie ponosi odpowiedzialności,

– we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

 1. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

– Komisję Sędziowską zaprasza organizator w porozumieniu z Kolegium Sędziów DZKol . Sędzią Głównym wyścigu będzie Pan Sławomir Marczewski.

 1. MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA

Schronisko Młodzieżowe, ul. Kolejowa 16, 59-500 Złotoryja, tel. 076 87 83 674, schronisko posiada: parking, pokoje: 2, 6, 7, 10 osobowe, urządzenia audio – wizualne, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

Hotel ‘Qubus’, pl. Reymonta 8, 59-500 Złotoryja, tel. 076 87 83 597,

‘Pałacyk’ nad zalewem, ul. Sportowa 9, 59-500 Złotoryja, tel. 076 87 83 778

Pokoje gościnne na Basenie złotoryjskim, ul. Legnicka 40, tel. 076 74 58 396

 1. SPRAWY FINANSOWE

Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne, do których należą: nagrody, dyplomy, opłata Komisji Sędziowskiej, zabezpieczenie wyścigu, obsługa medyczna. Uczestnicy pokrywają koszty startowe, zakwaterowania i wyżywienia. Opłata startowa wynosi: dla kat. od 0 do III – 30zł, kategoria IV i V – 15zł. Opłatę startową pobiera się w dniu wyścigu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– wyniki zawodów będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora: www.zokir.pl.

15. ADRES SZPITALA: Złotoryja, ul. Hoża 11, tel. /centrala/ – 076 87 79 574

W sprawie wyścigu w dn. 17 maja kontakt z Panem Marianem Mrozem