I. Cel wyścigu

– popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

– promocja miasta Jelenia Góra

– popularyzacja walorów kulturalnych i turystycznych ziemi jeleniogórskiej

II. Organizator

Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze ul. Wita Stwosza 6

III. Współorganizatorzy i sponsorzy

– Miasto Jelenia Góra

– Okręgowe TKKF „Karkonosze” w Jeleniej Górze

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. Zasady rozgrywania wyścigu

Wyścig odbędzie się na okrążeniu przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym zgodnie z przepisami PZKol i obowiązującym regulaminem.

Okrążenia będą punktowane następująco: co trzecie 5, 3, 2, 1 pkt, pozostałe 2, 1 pkt

Zwycięzcą kryterium zostaje zawodnik, który: nadrobi okrążenie, zgromadzi największą ilość punktów i ukończy wyścig .

Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

V. Termin i trasa

Kryterium odbędzie się w dniu 25 kwietnia (sobota) 2009 r. w Jeleniej Górze-Cieplice Zdrój na trasie: ul.Cervi (start i meta) -Hotel Cieplice >Cervi >Cieplicka> Pułaskiego>Staszica>Cervi , – długość jednego okrążenia 1900 m

VI. Uczestnictwo

– kategorie wiekowe :

– kat. Dzieci 6 – 8 lat (rocznik 2001 – 2003)

– kat. Dzieci 9 – 10 lat (rocznik 1999 – 2000)

– kat. Dzieci 11 – 12 lat (rocznik 1997 – 1998)

dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i pod ich obecnością

– kat. Młodzik 13 – 14 lat (rocznik 1995 – 1996)

– kat. Junior młodszy 15 – 16 lat (rocznik 1993 – 1994)

– kat. Junior 17 – 18 lat (rocznik 1991 – 1992)

– kat. Masters I 30 – 39 lat (rocznik 1979 – 1970)

– kat. Masters II 40 – 49 lat (rocznik 1969 – 1960)

– kat. Masters III 50 – 59 lat (rocznik 1959 – 1950)

– kat. Masters IV 60 – 69 lat (rocznik 1949 – 1940)

– kat. Masters V 70 – i starsi (rocznik 1939 – … …)

kategoria Młodzik, Junior mł. , Junior i Masters – obowiązuje posiadanie aktualnej licencji kolarskiej na 2009 rok oraz badań lekarskich . Ponadto wszystkie kategorie obowiązują kaski kolarskie sztywne.

VII. Dystans

– kat. Dzieci 6 – 8 lat dystans 500 m na kreskę

– kat. Dzieci 9 – 10 lat dystans 1900 m ( 1 okr.) na kreskę

– kat. Dzieci 11 – 12 lat dystans 3800 m ( 2 okr.) na kreskę

– kat. Młodzik 13 – 14 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty

– kat. Junior mł. 15 – 16 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty

– kat. Kobiety * 13 – i wyżej dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty

– kat. Junior 17 – 18 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty

– kat. Masters I 30 – 39 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty

– kat. Masters II 40 – 49 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty

– kat. Masters III 50 – 59 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty

– kat. Masters IV 60 – 69 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty

– kat. Masters V 70 i starsi dystans 11,4 km ( 6 okr.) na punkty

VIII. Zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń w biurze wyścigu (Obok Hotelu Cieplice ul.Cervi)

w dniu 25 kwietnia 2009 r.(sobota) dla kategorii dzieci od 8.30 do 9.30 , dla kategorii młodzik, junior , kobiety i masters od godz. 8.30. do godz. 10.30

Program minutowy kryterium

godz. 10.00 start kat. Dzieci 6-8 lat

godz. 10.10 start kat. Dzieci 9-10 lat

godz. 10.20 start kat. Dzieci 11-12 lat

godz. 10.40 odprawa tech. dla kat. Młodzik, Junior mł. , Junior, Kobiety i Masters

godz. 11.00 start kat. Młodzik

godz. 11.25 start kat. Junior młodszy

godz. 12.00 start kat. Junior

godz. 12.50 start kat. Kobiety*

godz. 13.30 start kat. Masters IV i V

godz. 14.00 start kat. Masters III

godz. 14.40 start kat. Masters I i Masters II

godz. 15.30 zakończenie kryterium

IX. Nagrody

Puchary i nagrody niespodzianki w kategorii Masters przewidziane dla trzech pierwszych zawodników a dyplomy dla sześciu w każdej kategorii. W kategorii Młodzik, Junior młodszy, Junior, Kobiety nagrody niespodzianki dla trzech pierwszych a dyplomy dla sześciu. Jeżeli w poszczególnych kategoriach będzie mniej niż 10 zawodników nagrodę otrzymuje tylko zwycięzca.

*W kategorii Kobiety klasyfikacja i nagrody w rozbiciu na kategorie .

Dla dzieci pamiątkowe medale i dyplomy oraz drobne upominki.

X. Sprawy Finansowe

Organizatorzy pokrywają koszty organizacyjne jak: nagrody, dyplomy, opłatę komisji sędziowskiej i inne wydatki związane z organizacją wyścigu.

Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol.

Dzieci startują bez opłaty startowej.

XI. Postanowienia Końcowe.

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Ponadto prawo startu mają zawodnicy posiadający badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy :

Ireneusz Błaszczyk Ognisko TKKF „Orle” Jelenia Góra tel. 601-061-195

e-mail : iya3@vp.pl

Marian Mójta Ognisko TKKF „Orle” Jelenia Góra tel. 782-496-561

Adres szpitala:

JELENIA GÓRA, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Noclegi:

Hotel „Cieplice” ***, Cieplice, ul. Cervi 11, tel. 75 510 41, www.ptkarkonosze.pl liczba miejsc noclegowych – 119

Hotel „Pod Różami”*** Cieplice, Pl. Piastowski 26, tel. 75 514 53, fax 75 59 407, www.podrozami.pl , liczba miejsc noclegowych – 44

Hotel „Cieplicka Harenda”, Cieplice, ul. Francuska 2a, tel. 75 520 30,

fax 75 59 407, liczba miejsc noclegowych – 20

Pensjonat „Zdrojowy”, Cieplice, ul. Cervi 19, tel. 75 57 880, liczba miejsc noclegowych – 40

Pensjonat „Polonia”, Cieplice, ul. Cervi 2, tel. 64 258 00, liczba miejsc noclegowych – 52

Kemping „Słoneczna Polana”****, Cieplice, ul. Rataja 9, tel. 75 525 66

Regulamin zatwierdzono dn. 27.03.2009.

DZKol Z. Jaszowski

Źródło:www.dzkol.eu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments