Polski Związek Kolarski

Firma poinformowała, że „w związku z utratą zaufania do zarządu” odchodzi od przekazywania funduszy na działanie PZKol.

Decyzja ma skutek natychmiastowy. W oficjalnym piśmie przesłanym przez Dariusza Miłka do prezesa zarządu Polskiego Związku Kolarskiego Dariusza Banaszka możemy przeczytać:

Szanowy Panie Prezesie,

w związku z utratą zaufania do Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego przez spółkę CCC uprzejmie informujemy, że wycofujemy się ze sponsorowania Polskiego Związku Kolarskiego w trybie natychmiastowym.

W nawiązaniu do powyższego bardzo prosimy o niezwłoczne (tj. z dniem dostarczenia niniejszego pisma) usunięcie wszystkich logotypów, znaków oraz wszelkich informacji o CCC ze strony internetowej, mediów społecznościowych, materiałów promocyjnych, jak również innych kanałów wizerunkowych Polskiego Związku Kolarskiego. Równocześnie prosimy o usunięcie brandingu CCC ze wszelkich materiałów promocyjnych, marketingowych oraz promocyjnych, w tym strojów polskiej reprezentacji kolarskiej, samochodów oraz autobusów, do końca grudnia 2017 roku.

Prosimy również o natychmiastowe zaprzestanie posługiwania się znakiem CCC we wszelkich publikacjach medialnych oraz potencjalnych komentarzach, które będą państwo udzielać publicznie.